21. januar 2014

Koch: En mere individuel og jobrettet indsats

Lediges ret til selvvalgt uddannelse skal begrænses, alle jobcentre skal have en strategi for, hvordan man vil opsøge virksomheder, og så skal der gøres op med den kontrol og bureaukrati, der følger den enkelte ledige. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget.

I godt et år har den tidligere skatteminister Carsten Koch stået i spidsen for et udvalg, der skulle komme med forslag og ideer til, hvordan man kan styrke den danske beskæftigelsesindsats. Mandag blev dele af anbefalingerne lækket til flere medier, og tirsdag blev rapporten så sendt i høring hos arbejdsmarkedets parter.

Parterne har nu til den 30. januar til at komme med bemærkninger til rapporten, hvorefter regeringen vil komme med et udspil til en reform af beskæftigelsessystemet.

Carsten Koch-udvalget foreslår bl.a., at der indføres en ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte ledige. Den ledige skal i højere grad selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten med jobcentre og a-kasser. Til gengæld skal der stilles flere krav til de ledige.

Ris og ros til anbefalinger

Udvalget peger også på en mere målrettet brug af opkvalificering, styrket fokus på virksomheders behov, styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav. Endelig anbefaler udvalget, at de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire beskæftigelsesråd nedlægges, og at der i stedes etableres otte til 12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der dækker hver sit arbejdskraftsopland.

Anbefalingerne møder både ris og ros fra arbejdsmarkedets parter. Fx roser 3F en stor del af udvalgsarbejdet.

”Der er mange fornuftige forslag og tanker i det. Man forsøger at tage udgangspunkt i de lediges – og virksomhedernes – behov, og ikke bare sender alle ledige gennem den samme pølsefabrik. Man anerkender, at ufaglærte og ledige med forældede uddannelser har brug for ordinær uddannelse for at få varige job,” siger 3F’s formand, Per Christensen.

Hos HK er tonen anderledes kritisk. Her savner næstformand Mette Kindberg løsninger på, hvordan man skal få ledige i arbejde inden for de to år, de har til rådighed, inden de falder ud af dagpengesystemet.

”Ideen med en ny beskæftigelsespolitik er jo, at vi skal få folk i arbejde inden for den forkortede dagpengeperiode, og her er rapporten langt fra tilstrækkelig.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs KL's kommentar til anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget