17. januar 2014

KL: Stor tilfredshed med Højesterets afgørelse i sag om fratrædelsesgodtgørelse

Højesteret har i dag slået fast, at arbejdstagere over 60 år, der er omfattet af funktionærloven, ikke automatisk skal have ret til fratrædelsesgodtgørelse efter at være blevet fyret, hvis de samtidig er berettiget til pension.

Dermed har retten sat en klar grænse for virkningen af en dom fra EU-domstolen om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Sagen er en udløber af EU-domstolens dom fra 2010, hvor domstolen fastslog, at der var tale om aldersdiskrimination, da en 63-årig ingeniør ikke fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a med den begrundelse, at han var over 60 år.

Begrænset rækkevidde

Dommen fastslår, at funktionærlovens § 2a, stk. 3, fortsat gælder i Danmark, og Højesterets dom giver EU-domstolens dom en begrænset rækkevidde. Kun i de tilfælde, hvor den ansatte dokumenterer at have fortsat sin erhvervskarriere, har den pågældende krav på fratrædelsesgodtgørelse.

På den baggrund er kommunerne i otte ud af 10 prøvesager blevet frifundet for kravet om betaling af godtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, stk. 3, hvilket KL betegner som meget tilfredsstilende.

”Det er en meget klar og tilfredsstillende dom, som Højesteret i dag har afsagt,” siger kontorchef Karsten Thystrup, KL.

”Det er også meget tilfredsstillende, at Højesteret i alle 10 prøvesager har frifundet kommunerne for kravet om godtgørelse for brud på forskelsbehandlingsloven. Hvis der skal ske mere i relation til funktionærlovens § 2a, må det være op til Folketinget at ændre teksten i loven,” fastslår Karsten Thystrup.