24. januar 2014

KL’s politik for arbejdsmarkedspensioner

KL’s politik for arbejdsmarkedspensioner fastlægger de overordnede rammer for de kollektive arbejdsmarkedspensioner indenfor KL’s forhandlingsområde.

Pensionspolitikken indeholder:

• Overordnede pejlemærker for formål og indhold af de kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger

• Fremtidige sigtelinjer for pension i overenskomsterne

• Rammer for ydelsessammensætningen i pensionsordningerne

• Principperne for depotsikring, delpension, sundhedsordninger, overflytning til anden pensionsordning og tilbagekøbe er nye afsnit

Se bilaget om KL's pensionspolitik nedenfor.