08. januar 2014

KL roser anerkendelse af den digitale infrastruktur

Produktivitetskommissionen påpeger, at den digitale infrastruktur såsom bredbånd er lige så vigtig som veje og jernbaner. Det er tiltrængt, mener KL, der også roser anbefalingerne om sammentænkning af infrastruktur-projekter.

”Det er en afgørende forudsætning, at bredbånd – og den digitale infrastruktur som helhed - anerkendes som ligeværdig med jernbane og veje. Adgang til lynhurtigt internet er ikke længere et luksusgode, men en altafgørende forudsætning for bosætning og for at drive virksomhed. Det er noget, vi skal tage et samfundsmæssigt ansvar for.”

Sådan lyder det fra formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard, i kølvandet på Produktivitetskommissionens femte rapport, som handler om infrastruktur. KL har tidligere kritiseret regeringen for, at ambitionerne for den offentlige digitale velfærdsstrategi ikke stemmer overens med den afventende tilgang til markedets udrulning af bredbånd.

”Hvis ambitionerne er, at eksempelvis KOL-patienter skal foretage kontrol hos en sygeplejerske via deres tablet, så er vi også nødt til at sikre en systematisk udrulning af bredbånd. Det bør staten sikre. Det kan godt ske på markedsvilkår, men så skal incitamenterne være til stede, så vi kommer ud til alle med ordentlige løsninger. Derfor mener vi også, at vi i Danmark bl.a. skal satse på fiberteknologien og se at få udnyttet alt det fiber, der i forvejen er lagt ud,” siger Jacob Bundsgaard, der glæder sig over, at Produktivitetskommissionen anbefaler et øget fokus på konkurrence på bredbåndsmarkedet. Et analysearbejde, som allerede er i gang

Konkret foreslår Produktivitetskommissionen, at kommunerne i samarbejde med staten skal definere krav om samgravning. Det betyder, at når en entreprenør går i jorden, så skal interesserede parter involveres. Det vil betyde, at den digitale infrastruktur i højere grad indtænkes.

”Det omkostningstunge ved udrulning af bredbånd er gravearbejde. Ved at lægge tomrør i jorden i forbindelse med byggeri- og gravearbejde, så skærer vi en genvej til billig udrulning og øget konkurrence. Det kommer borgerne og samfundsøkonomien til gode, og derfor er vi villige til at etablere et sådant samarbejde,” siger formanden for KL’s Teknik og Miljøudvalg Martin Damm.

Han ser også andre positive anbefalinger inden for sit felt. Produktivitetskommissionen lægger nemlig op til, at der bør sikres en større sammenhæng mellem transportformerne i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

”Når nu der investeres så mange midler i f.eks. jernbane via togfonden, så er det vigtigt, at man afsætter penge og planlægger transporten til og fra hovedstationerne. Hvis ikke de lokale forhold optimeres, vil de store investeringer ikke give det samme udbytte,” fastslår Martin Damm.

KL roser desuden forslaget om etableringen af en statslig pulje, som kan medfinansiere kommunernes arbejde med trængselsreduktion.

For yderligere informationer kontakt KL's presseafdeling på tlf.: 3370-3333.