28. januar 2014

KL høringssvar Lov om Trafikselskaber

KL har afgivet høringssvar vedr. udkast til Lov om Trafikselskaber.

KL opfordrer bl.a. til, at Transportministeriet klarlægger de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Samt at ministeriet tydeliggør trafikselskabernes, regionernes og kommunernes nye roller ift. finansiering af faste anlæg og busfremkommelighedsprojekter.   

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar vedr forslag til ændring af Lov om af Trafikselskaber