31. januar 2014

KL: Børneområdet skal ses i en sammenhæng

Jane Findahl appellerer til, at regeringen ser børneområdet i en helhed, når ressortfordelingen fastlægges ved den kommende ministerrokade.

I disse dage er kommunale medarbejdere, ministre, organisationer og nye og gamle kommunalpolitikere samlet til KL’s Børnetopmøde 2014. Her er fokus, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med, at de trives. En af forudsætningerne, for at det lykkes, er, at fagområderne bliver bedre til at samarbejde. Det gælder også på Christiansborg.

"De 1.700 politikere, medarbejdere og ledere, som er samlet i Aalborg, arbejder hver dag for at tænke i helheder og sammenhænge til gavn for det enkelte barn. Vi vil derfor fra kommunernes side gerne sende en stille opfordring til, at regeringen gør det samme, nu hvor ressortfordeling mellem ministerierne er til revision," siger Jane Findahl på vegne af KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Opfordringen kommer efter at SF i går valgte at trække sig fra regeringen, og flere ministerier skal genbesættes.

"Socialrådgiverne, sundhedsplejerskerne, lærerne og pædagogerne har en fælles andel i det gode børneliv, men det kræver, at det ses i en sammenhæng. Derfor er vi fortaler for at samle børne- og uddannelsesressorterne under én minister," siger Jane Findahl.