09. januar 2014

”Jeg giver gerne en bajer…hvis jeg kan finde pengene”

KL’s formand i debat med finansministeren på Kommunaløkonomisk Forum – med fokus på blandt andet statslige effektiviseringer, øremærkede penge og kommunale anlægsinvesteringer.

KL-formand Erik Nielsen og finansminister Bjarne Corydon krydsede klinger torsdag formiddag på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg. Blandt andet om meldingen fra Erik Nielsen om, at der skal ske tørre effektiviseringer i staten, ligesom det er sket i kommunerne.

”Der ligger en plan frem til 2020 om, at vi skal effektivisere i den offentlige sektor for 12 mia. kr. Og i KL er vi med på effektiviseringsdagsordenen,” sagde Erik Nielsen.

”Men den offentlige sektor er hele kagen. Kommunerne udgør 60 pct., og vi skal selvfølgelig være med til at levere. Men det kunne være fedt, hvis de andre dele af den offentlige sektor også kom ud af startblokken,” sagde Erik Nielsen.

Men staten er allerede i fuld gang, forsikrede finansministeren:

”Staten har skåret ned på administrationen med 5 pct. Og i militæret er der skåret med 15 pct., samtidig med at man skal løse de samme opgaver som før”.

”Så har vi politisk valgt at bruge rigtig mange flere penge på uddannelse, men det gør vi med åbne øjne, for vi mener, at det er en vigtig del af landets fremtid,” sagde Bjarne Corydon.

Kæmpede for det kommunale selvstyre

Han fremhævede, at regeringen under finanslovsforhandlingerne kæmpede en hård kamp for det kommunale selvstyre – ”og løb en stor politisk risiko” – ved at afvise kravet om minimumsrettigheder i ældreplejen.

Men han forsvarede, at den ekstra milliard er blevet øremærket til ældreområdet, selv om kommunerne havde foretrukket, at de blev givet som en del af det almindelige bloktilskud.

”Når et stort politisk flertal på Christiansborg ønsker at opprioritere et område, må vi have lov til at gøre det. Alternativet er, at vi ender i de minimumsrettigheder, som Erik og jeg er enige om, at vi ikke ønsker,” sagde Bjarne Corydon.

”Vi er glade for at få ekstra penge, og jeg vil også gerne kvittere for, at Bjarne kæmpede mod minimumsrettigheder. Jeg giver gerne en kop kaffe – eller en bajer. Hvis jeg kan finde pengene!,” sagde Erik Nielsen.

”Men lad dog kommunalpolitikerne lokalt tage stilling til, hvad de vil bruge pengene til. Vi er jo også demokratisk valgt. Og kommunerne vil gerne gøre det bedst muligt for både ældre og børn,” sagde Erik Nielsen.

Han betegnede de øremærkede penge, der skal søges fra statslige puljer, som ”en bureaukratisk tiger”.

Diskussion om anlægsudgifter

I debatten blev banen kridtet op frem mod de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Og her ser anlægsudgifterne ud til at blive et stort tema.

Finansministeren understregede, at anlægsrammen skal ned fra, hvad han betegnede som et ekstraordinært højt niveau.

”Det er, som om debatten er præget af en vis begrebsforvirring. Hvis man fremrykke nogle anlægsudgifter, skal man jo reducere udgifterne på et tidspunkt igen. Ellers er det jo ikke en fremrykning, men et permanent løft,” sagde Bjarne Corydon.

KL-formanden understregede, at et højt anlægsniveau i en række sammenhænge er en forudsætning for, at kommunerne kan effektivisere deres drift:

”Jeg hører Bjarnes melding, og vi kommer med vores melding. Så kan vi vel mødes et sted på midten, omkring et par og 20 mia. kr.”, sagde Erik Nielsen med et glimt i øjet.