08. januar 2014

Ingen slutdato på effektiviseringer

”Der har i kommunerne været stort fokus på at overholde budgetterne og bruge pengene mest effektivt til gavn for borgerne. Det belønner sig nu,” siger KL’s formand Erik Nielsen i et interview forud for KØF.

En ny undersøgelse fra KL viser, at kommunerne siden 2007 har effektiviseret for mere end 12 milliarder kroner siden 2007. Og i 2014 forventer kommunerne at høste effektiviseringsgevinster for mere end 3,2 milliarder kroner.

Undersøgelsen præsenteres på KL’s Kommunaløkonomiske Forum torsdag den 9. januar. Og resultaterne glæder KL’s formand Erik Nielsen:

”I kommunerne har vi altid haft fokus på at effektivisere, men gennem de seneste år er vi begyndt at opgøre det, så vi kan se det samlede resultat,” siger Erik Nielsen i et interview i Dagbladet Information.

Hele tiden nye opfindelser

Og de mange effektiviseringer kan godt blive ved, mener KL-formanden

”Der vil hele tiden være en befolkningsudvikling, som kommunerne skal omstille sig til, og der vil hele tiden opstå nye opfindelser, som vil gøre ting nemmere at udføre, så det kan gøres billigere og måske bedre. Så der er ingen slutdato på, hvornår man ikke kan effektivisere mere.”

Lavthængende frugter er spist

Kurt Houlberg, programchef og kommunalforsker ved Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning, mener dog ikke, at der er oplagte effektiviseringer tilbage i kommunerne efter kommunalreformen:

”Det er klart, at de lavthængende frugter er taget og spist for længst. Derfor bliver det selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere at effektivisere. Men i udgangspunktet vil det i hvert fald i teorien altid være muligt at foretage yderligere effektiviseringer,” siger han til Information.