20. januar 2014

Høringssvar fra KL vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (en tidlig forebyggende indsats)

KL har den 6. januar 2014 afgivet høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af social service (en tidlig forebyggende indsats).

Med lovforslaget tydeliggøres servicelovens § 11 som egentlig forebyggelsesparagraf.

Lovforslaget indeholder en tydeliggørelse af muligheden for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge med særlige behov samt at tilbyde økonomisk støtte til andre end forældremyndighedsindehaveren, eksempelvis bedsteforældre med det formål at sikre en stabil kontakt med barnet under en anbringelse uden for hjemmet.

Læs KL's høringssvar og det tilhørende bilag nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring vedr. ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats)