28. januar 2014

Gribskovs lærere får fælles ramme for arbejdstid

På tværs af kommunens skoler indfører Gribskov fælles ramme for lærernes arbejdstid. Lærere og elever i Gribskov skal tilbringe mere tid sammen på skolerne, og dermed følger Gribskov KL og regeringens anbefalinger.

Fra 1. august 2014 er den tidligere centrale og kommunale arbejdstidsaftale på lærerområdet ikke længere gældende. Den enkelte lærers arbejdstid og opgavefordeling skal fremadrettet aftales mellem lederen og læreren, som på andre arbejdspladser.

Byrådet i Gribskov har valgt at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges, så der skabes de bedst mulige vilkår for samarbejde lærerne imellem og muligheder for fælles forberedelse. Dermed følger de anbefalingen fra KL  og regeringens intentioner om, at lærerne i skolerne skal undervise mere og tilbringe mere tid sammen på skolen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

"Jeg har tillid til, at vores ledere og lærere kan løfte denne opgave. Det er skolelederen der i dialog med den enkelte lærer beslutter, hvordan arbejdstiden skal anvendes - ligesom det gælder for enhver anden arbejdsplads,” udtaler Trine Egetved-Sørensen, formand for Børneudvalget i en pressemeddelelse.

En ensartet ramme i hele kommunen

For at give kommunens lærere en tryghed omkring deres fremtidige arbejdstider, og for at sikre ensartede arbejdsvilkår på kommunens skoler, har byrådet vedtaget en fælles ramme for lærernes arbejdstid. Der er således ikke tale om en ny arbejdstidsaftale, da arbejdstid og opgaver fremadrettet aftales mellem leder og lærer, men om en fælles ramme, der kan aftales indenfor.

"Vi skaber nu rammerne for, at lærerne i højere grad kan forberede sig sammen og være mere fælles om undervisningen, og det tror jeg også den enkelte lærer vil værdsætte, når de efter et stykke tid har prøvet det ", udtaler Trine Egetved-Sørensen.

To timer mere om ugen

I den fælles ramme fastlægges den faste arbejdstid for lærere ansat i Gribskov Kommune til 37 timer pr. uge i 42 uger, indenfor normal arbejdstid (mellem kl. 7 og 17), svarende til ca. 200 elevdage, samt yderligere 10 arbejdsdage. De resterende timer disponeres til opgaver, der ikke er løst indenfor den faste arbejdstid.

En lærer i Gribskov Kommune underviser i den nuværende aftale gennemsnitligt  23,5 undervisningslektion om ugen. Forudsætningen for implementering af læringsreform er, at undervisningstiden øges med gennemsnitligt 2  timer pr. uge.