31. januar 2014

Gode dagtilbud gør børn dygtigere som voksne

Dagtilbuddenes kvalitet har stor indflydelse på børns senere evne til at læse og regne. Det viser et engelsk forskningsprojekt, som har fulgt 3000 børn fra dagtilbudsalderen op gennem uddannelsessystemet. Projektet blev præsenteret på Børnetopmødet.

Det store engelske forskningsprojekt EPPSE (Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project) har fulgt over 3000 børn fra dagtilbudsalderen og op gennem uddannelsessystemet. Resultaterne er klare: Dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Brenda Taggart fra University of London, som er en af forskerne bag projektet, uddybede på Børnetopmødet, hvad den tidlige indsats betyder.

”Vi startede studiet i 1997, fordi den engelske regering var bekymret for standarden i dagtilbuddene og skolerne. Det har resulteret i den dyreste og mest omfangsrige forskning, som siger noget om, hvad der kommer ud af at investere tidligt,” sagde Brenda Taggart:

”Vores konklusion er, at dagtilbud er ekstremt magtfulde. De ændrer børnenes livsgang. Men kun i en positiv retning, hvis de er af høj kvalitet.”

Dagtilbud vs. forældre 

Barnets sociale baggrund, biologi og det hjemlige miljø har alt sammen betydning for barnets senere læring. I børnehavealderen er tiden i hjemmet fx afgørende for, hvor hurtigt barnet lærer at læse.

”Hvis forældrene fx er gode til at synge sange og læse historier og rim højt, så lærer barnet også hurtigere at forme ord selv – og dermed læse,” sagde Brenda Taggart.

Derudover har det hjemlige miljø – i form at de ting, som forældrene foretager sig med barnet - lige så stor indflydelse på barnets læring, som dagtilbud af høj kvalitet har.

”Dagtilbud er en faktor, som kan have stor betydning for social mobilitet – for de kan ændre børnenes læringskurve. Det er på sin vis positivt. For vi kan ikke gøre meget ved forældrenes kvalifikationer, men det kan vi i forhold til dagtilbuddenes kvalitet.,” sagde Brenda Taggart

Hun påpegede, at moderen påvirker barnet mest i alderen under 11 år, mens faderen tager over, når barnet runder 11 år.