10. januar 2014

Gode brandråd skal spredes i alle kommuner

Et pilotprojekt om forebyggelse af brand lakker mod enden. Til foråret skal de otte medvirkende kommuner give deres erfaringer videre til resten af landet.

66 branddøde om året. Det kan de kommunale beredskaber godt gøre bedre, mener afdelingsleder af den forebyggende afdeling i beredskabet i Helsingør, Steffen Haagensen.

I et pilotprojekt under Beredskabsstyrelsen lægger otte kommuner lige nu grundstene til en ny fælles forebyggelsesindsats, der skal forbedre indsatsen og spare beredskabernes ressourcer lokalt.

”Vi får ikke flere ressourcer tilført, så det handler om at få det bedst mulige ud af det, vi har,” siger Steffen Haagensen til KL.dk.

Deler røgalarmer ud til de ældre

En gruppe, som er i særlig fokus, når det gælder forebyggelse af brand, er ældre. Kommunerne i pilotprojektet rykker blandt andet ud med brandsikre forklæder til ældre borgere, der har for vane at ryge i sengen.

”Vi sender også forebyggelsesmedarbejdere ud på diverse ældremesser for at orientere om brandsikkerhed i hjemmet. Ofte har vi røgalarmer med, som vi deler ud til de ældre,” fortæller leder af operativt beredskab Klaus Larsen til KL.dk.

De kommunale brandkorps arbejder desuden tæt sammen med ældreplejen, når de skal forebygger brand hos ældre i eget hjem. Pilotprojektet evalueres til foråret og bredes derefter ud til alle landets kommuner.