10. januar 2014

Fremtidens reformer lykkes ikke uden kommunerne

Hvordan ser velfærdssamfundet ud om ti år? Og hvad er kommuner-nes rolle? Sådan lød oplægget, da professor Torben M. Andersen og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kiggede i krystalkuglen på KØF.

”For ti år siden sagde vi, at vores velfærdssamfund ikke var holdbart på sigt pga. bl.a. flere ældre og stigende sundhedsudgifter. De seneste år har man gennemført reformer, der løser mange af de kommende problemer."

”Men det betyder ikke, at alt er løst, og at vi ingen udfordringer har. En væsentlig forudsætning er nemlig, at vi bevarer vores nuværende velfærdsstandarder de næste 20-30 år. Og det kræver ikke meget indsigt i den offentlige debat for at vide, at der er mange ønsker til forbedringer.”

Sådan lød ordene og oplægget fra professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen til deltagerne på Kommunaløkonomisk Forum og især økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R). Og herefter var det ministerens opgave at give sit bud på fremtiden og kommunernes rolle.

”Skiftende regeringer mener, at de har gjort et stort arbejde med at finde flertal til reformer og få trykket på knappen i salen, men det er jo den nemme del af en reform. For ingen reformer er gode, før de er blevet til virkelighed i hverdagen. Det er det, I gør i kommunerne,” sagde det fra ministeren

Bliver pengene i kommunerne?

Konferencedeltagerne havde forud for debatten mulighed for at sende sms’er med spørgsmål til ministeren. Og de spændte vidt – fra tillidsreform til frikommuneforsøg . Og endelig om effektiviseringer.

Får kommunernes andel af de 12 effektiviseringsmilliarder lov til at blive i kommunerne til bedre velfærd?

”Bjarne Corydon lovede i går, at han ikke stikker pengene i lommen, og det er ikke, fordi jeg skal have dem. Ideen er lige præcis at tænke smartere og ændre den måde, vi prioriterer på. Gør vi noget bedre og billigere på ét område, kan vi bruge pengene et andet sted,” svarede Vestager og fortsatte:

”Som Torben M. Andersen siger, så holder forudsætningen om uændrede standarder ikke. Derfor skal de 12 milliarder kroner blive i det offentlige, så vi kan indfri forventningerne.”

Finurlig formulering

Den opmærksomme læser – og ordstyrer – vil nu opdage, at ministeren svarede, at pengene skulle blive i den offentlige sektor – og ikke i kommunerne, som spørgsmålet ellers gik på.

”Når jeg er forsigtig med at holde pengene i kasserne i kommunerne, så er det fordi, det er vigtigt, at borgerne oplever, at det hele hænger sammen. Fx på sundhedsområdet. Her har vi aftalt en permanent ny finansiering til kommunerne og det nære sundhedsvæsen på 300 millioner kroner årligt, og det er jo en styrkelse af det samlede sundhedsvæsen,” svarede ministeren.