27. januar 2014

Finansieringsudvalgets evaluering af skattesanktionsloven

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 21. januar 2014 offentliggjort Finansieringsudvalgets evaluering af skattesanktionsloven.

Finansieringsudvalget lægger i evalueringen ikke op til ændringer af den nuværende sanktionslovgivning, men finder dog, at det også fremadrettet i enkelte år kan være relevant at aftale puljer til skattenedsættelser med henblik på at understøtte fleksibiliteten i skatteudskrivningen. Endvidere peger udvalget på, at det kan være relevant på et senere tidspunkt at foretage en ny vurdering af erfaringerne med sanktionsbestemmelsen.

Finansieringsudvalgets evaluering kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, jf. linket nedenfor.

http://oim.dk/media/548042/rapport_evaluering_af_lov_om_bloktilskudsneds_ttelse.pdf