31. januar 2014

Digitaliseringen kan øge læringen i dagtilbud

I England er de gode til at arbejde med læring i dagtilbud. Det samme er de i Egedal Kommune, hvor de bruger digitaliseringen som værktøj. Kommunen og EVA gav på Børnetopmødet inspiration til, hvordan kommunerne kan øge læringen i dagtilbud.

Grundlaget for børns læring bliver skabt, når de er små – og det er vigtigt, at kommunalpolitikerne er opmærksomme på det i deres arbejde. Det blev slået fast på Børnetopmødet, da Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Egedal Kommune holdte temamøde.

Anne Kjær Olsen, områdechef i EVA fremhævede England som ét af de lande, der er gode til at tænke læring ind i dagtilbuddene. Det illustrerede hun med et billede, hun har taget af en sandkasse, som står indenfor på en daginstitution, som hun besøgte på en studietur til England:

”Jeg blev meget overrasket, da jeg så sandkassen stå indenfor. Herhjemme forbindes sandkasser jo med leg, og som noget der står udenfor. I England er det dog anderledes. Her forbindes leg med læring – og derfor stod sandkassen selvfølgelig indenfor,” sagde hun.

Nationale læringsmål i dagtilbud

Anne Kjær Olsen fortalte, at der i England også er sat nationale læringsmål, som skal sikre læring i dagtilbuddene. Læringsmålene minder om de danske lærerplanstemaer.

”Derudover er der i England skarpt fokus på forældreinvolvering i børnenes læring – hvor det, der er vigtigt for børnene, ud over trivsel og omsorg, er, at de er i en læringsproces,” sagde Anne Kjær Olsen.

Digitaliseringen som værktøj

Digitaliseringen giver flere, sjovere og nemmere muligheder for læring. Derfor har Egedal Kommune udviklet en medielæringsstrategi på skole- og dagtilbudsområdet.

”Der er behov for, at vi forstår, at vi kan kvalificere den læring, der er i forbindelse med digitaliseringen. Når børn er sammen med medier, skal de ikke være passive, ligesom når de ser tv. De skal blive aktive medskabere, og vi skal invitere børnene ind i nye læringsfællesskaber. Det kræver, at vi går aktivt ind i feltet,” sagde pædagogisk it-konsulent i Egedal Kommune, Kim Byrding.

Han efterlyste hjælp fra kommunalpolitikerne til at få pædagogikken tænk ind i digitaliseringen, så de digitale medier kan indgå meningsfuldt i aktiviteter i dagtilbud.