27. januar 2014

Dagsorden, bilag samt referat til mødet i TKU d. 6. febrauar 2014

Mødematerialet består af en dagsorden samt en bilagsdel. Referatet samt bilag fra mødet ligger nu også på siden.

Dagsorden, bilag samt referat kan hentes som PDF nederst på siden

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 6. februar 2014

  • TKU 060214, punkt 7.1 - Midlertidige helikopterlandingspladser

  • PDF

    Bilagsdel - Møde i TKU d. 6. februar 2014 (1)

  • Referat fra møde i TKU d. 6. februar 2014

  • Danmark uden affald - Niels Carsten Bluhme

  • Forebyggelsespakkerne - Tine Curtis