21. januar 2014

Ældre forsørger i stigende grad sig selv

Flere og flere ældre har en indkomst i pensionslivet, der gør, at de ikke kan få det fulde pensionstillæg. Fortsætter udviklingen, vil under halvdelen af pensionisterne modtage tillægget i 2017, viser en kortlægning fra KL's nyhedsbrev Momentum.

Andelen af ældre, der får det fulde pensionstillæg til folkepensionen, er siden januar 2007 faldet fra 58 procent til 52,9 procent. Det skriver KL’s Nyhedsbrev Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge professor i økonomi Peder J. Pedersen fra Aarhus Universitet betyder udviklingen, at den såkaldte ældrebyrde bliver knap så tung som forventet.

”Over tid vil en stigende selvfinansiering af pensionsindkomsten i hvert fald komme til at betyde et fald i samfundets udgifter til pension,” konstaterer Peder J. Pedersen over for Momentum.

Velstillede ældre kræver mindre hjælp

Udviklingen vil også kunne mærkes på de kommunale velfærdsydelser til ældre. Det mener docent ved forskningsinstituttet KORA Eigil Boll Hansen, der primært forsker i ældres velfærd.

”Der er en sammenhæng mellem økonomi og helbred, så der vil være en tendens til, at færre får brug for hjælp, og tidspunktet, hvor behovet opstår, udskydes,” siger han til Momentum.

De Radikale mener, at det stigende antale velhavende ældre bør give anledning til et opgør med de aldersbetingede ydelser.

Læs kommentareren fra de Radikale samt mere om, hvordan udviklingen i de ældres økonomi kan gavne samfundsøkonomien i KL’s Nyhedsbrev Momentum.

YDERLIGERE MATERIALE