16. januar 2014

Aarhus indgår partnerskab med frivillige

Ny og bedre velfærd skal skabes i fællesskab. Derfor indgår Aarhus Kommune nu et partnerskab med det nationale Frivilligrådet, så samspillet mellem kommunen, borgere, foreninger og frivillige kan blive styrket.

Et nyt Medborgerskabsudvalg i Aarhus Kommune skal medvirke til at videreudvikle en ny samarbejdsform mellem borgere, bysamfund, kommune og politikere.

”Erfaringerne i Aarhus Kommune viser, at borgerne ønsker at deltage og bidrage, tage ansvar, blive hørt og blive taget alvorligt. Det handler om aktivt medborgerskab. Om at vi sammen bliver dygtigere til, at håndtere de velfærdsudfordringer, vi står med nu og vil møde i fremtiden,” siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Udvalget er nedsat over en to-årig periode og sammensættes af politikere fra alle partier i byrådet og lige så mange borgere. Udvalget skal bl.a. udarbejde forslag til en ny medborgerskabspolitik.

Ny måde at tænke velfærd på

Frivilligrådet følger med i arbejdet for at kunne samle erfaringer til arbejdet mellem kommune og civilsamfund.

”De mange frivillige kræfter varsler en ny måde at tænke velfærd på, der udfordrer årtiers fokus på rettigheder, ydelser og tilbud. Frem for at fokusere på, hvilke services kommunen skal levere, handler det nye om, hvordan borgere kan blive mere selvhjulpne ved at indgå i civilsamfundsbårne aktiviteter og netværk. Fokus flytter fra hvilken service, kommunen skal levere, til hvordan borgerne selv kan sætte retning i eget liv. Kommune og frivillige kan sammen designe løsninger, der fungerer,” siger formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann.