04. februar 2014

Visionerne skal på dagsordenen

Det er tid til en debat om, hvilke visioner der skal drive kommunerne, skriver KL's formand Erik Nielsen i et debatindlæg. Borgerinddragelse og inspiration på tværs af kommuner er oplagte indspark.

Af Erik Nielsen, formand for KL

Et nyt år er begyndt. Knap 2500 kommunalpolitikere har sat sig i stolen i de 98 byrådssale og taget hul på en ny valgperiode.

Der bliver masser at se til – og der skal helt sikkert også formuleres nye visioner. I disse år er der virkelig gode grunde til at sætte visionsarbejdet på dagsordenen.

Alene den stramme økonomi gør, at det er helt nødvendigt, at der tænkes i nye veje og nye løsninger.

Der skal derfor arbejdes med innovation, så vi kan gøre tingene på nye, bedre og også gerne billigere måder.

Vi er nødt til at overveje, hvordan vi vil bruge den nye velfærdsteknologi i opgaveløsningen, og hvordan vi kan tilrettelægge arbejdet mere effektivt – alt sammen for at kunne give borgerne den bedst mulige service.

Vi skal også arbejde med nye måder at spille sammen med borgerne på. Den høje valgdeltagelse ved kommunalvalget vidner om stor opbakning til det lokale demokrati. Men den høje valgdeltagelse forpligter også.

Lokaldemokrati er meget mere end et kryds på valgdagen. Vi skal have alle gode kræfter til at spille sammen, når der skal findes nye veje og muligheder i udviklingen af kommunen og den lokale velfærd. Inddragelse af borgerne er helt afgørende.

Det er en del af alle politikeres DNA at gøre en forskel, at udvikle og sætte retning.

Vi er drevet af visioner og ideer om, hvordan kommunen skal udvikle sig, hvilke tilbud der skal være til de ældre borgere, hvordan folkeskolen skal sikre, at børnene får et solidt grundlag for at klare sig i fremtiden, hvilke kulturtilbud vi skal tilbyde borgerne, hvordan vi tiltrækker borgere og virksomheder til kommunen, osv. osv.

Netop i disse måneder lægges de første spor for arbejdet i de nye kommunalbestyrelser. Det er vigtigt, at vi fra begyndelsen får skabt et godt afsæt for de nødvendige visionsdebatter. Visionsdebatter, som efterfølgende konkretiseres i handlinger til gavn for borgerne.

Arbejdet med at omsætte de politiske visioner til konkrete daglige handlinger er mindst lige så vigtigt som det at formulere visionerne.

Og her er der helt givet meget, vi på tværs af kommunegrænserne kan lære af hinanden, og meget, hvor vi kan lade os inspirere af hinanden – akkurat som vi har gjort det med rehabiliteringsdagsordenen på ældreområdet.

Så visioner er vigtige – især i kommunalpolitik. Det er det, kommunalpolitikere ”lever for” – og med stramme økonomiske rammer er der et stort rum for at gå ind i visionsarbejdet i de 98 nye kommunalbestyrelser

***

Debatindlæget er bragt på Altinget Kommunal den 4. februar 2014