28. februar 2014

Udsatte boligområder på dagsordenen i Halsnæs

I går havde borgmester Steen Hasselriis (V) inviteret til dialogmøde om Halsnæs Kommunes almene boligområder herunder de udsatte. Kommunen vil gerne blive endnu bedre til at udvikle områderne.

Dårligt image, høj arbejdsløshed og et lavt gennemsnitligt uddannelsesniveau. Problemer er der nok af i Halsnæs Kommunes to udsatte boligområder, Maglehøj og Høje Tøpholm/Degnebakken. De problemer var blandt andet på dagsordenen i går, da kommunens økonomiudvalg og udvalgsformænd mødtes med boligorganisationerne til et dialogmøde.

”I går aftalte vi, at kommunen og boligorganisationerne fortsat skal arbejde med at fremtidssikre boligområderne, og det inkluderer fysiske, sociale og økonomiske løft af områderne, ” siger Mette Lund, projektleder på området i Halsnæs Kommune.

Blandt andet skal der bygges nye aktivitetshuse i begge boligområder.

Med KL’s planer i baghovedet

Halsnæs Kommune har i lang tid arbejdet hårdt for at udvikle de to boligområder.

Til dialogmødet havde KL dog også en mindre rolle i indsatsen.

”Vi tog udgangspunkt i at drøfte KL’s seneste anbefalinger for en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder. Vi synes, det er nogle gode anbefalinger, og vi vil fremadrettet arbejde mere i den retning, ” siger Mette Lund.  

KL’s anbefalinger på området fokuserer blandt andet på kommunernes samarbejde med boligorganisationerne og det vigtige i, at kommunen husker at inddrage de kommunale kerneydelser.  

Borgere skaber bedre image

En del af kommunens plan for udviklingen af de udsatte områder er at sørge for, at områderne får et bedre image. Her er beboerne selv en del af løsningen. I boligområdet Høje Tøpholm /Degnebakken sætter et korps af borgerjournalister ord på dagligdagen, når de skriver til beboerbladet ”Bakkeposten.”

”Det er vigtigt, at beboerne selv har lyst til at medvirke i arbejdet med boligområdet. De skal føle ejerskab over området, så de får lyst til at blive boende,” siger Mette Lund.

Borgerjournalisterne satte i øvrigt fokus på efterårets kommunalvalg. Noget, som havde en positiv effekt på valgdeltagelsen i boligområderne.   

KL.dk sætter i disse dage fokus på kommunernes arbejde med de udsatte områder. Tirsdag den 4. marts udkommer KL's nye anbefalinger for en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder.