27. februar 2014

Svendborg nytænker udsatte boligområder

I Svendborg har man nytænkt arbejdet med kommunens udsatte boligområder. Nøglen til udvikling er et stærkt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne.

Dårligt image, arbejdsløshed og lavt uddannelsesniveau er nogle af de problemer, der kendetegner udsatte boligområder. I Svendborg Kommune er et tæt samarbejde med boligorganisationerne et af de redskaber, der bliver brugt, når kommunen løfter udfordringerne i de udsatte boligområder Skovparken, Jægermarken og Toftemarken.

Kommunerne har en stor interesse i at vende udviklingen i de udsatte boligområder. I Svendborg handler samarbejdet grundlæggende om at have en mere helhedsorienteret strategi.  

"Der er i dag mere fokus på samarbejdet med boligorganisationerne om at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Derudover er der skabt fælles fokus på, at nye initiativer spiller sammen med og koordineres med allerede eksisterende forløb, så der ikke opstår parallelle indsatser,” fortæller Camilla Schultz, der er konsulent i Svendborg Kommune med fokus på almene boliger.

Byens beboere bør blandes

Samarbejdet giver blandt andet også kommunen værktøjerne fleksibel udlejning og flyttehjælp, som skal sikre en anden beboersammensætning i boligområderne.

Fleksibel udlejning betyder, at man giver bestemte grupper fortrinsret på boligorganisationernes ventelister. Dermed kan man bedre sikre, at ressourcestærke beboere flytter ind. Det skal gøre området mere attraktivt, og man håber på, at de nye beboere kan have en positiv effekt på de udsatte grupper.

Den tankegang har man også, når man skal fordele byens elever i kommunens skoler.

”På skolen i Skovparken har man valgt, at denne udelukkende rummer 7.-9. klasse og et bredere elevoptag. Det betyder, at der går elever på skolen, som kommer fra andre områder, der ikke er udsatte,” siger Camilla Schultz.

Kommunen har i øvrigt valgt, at de yngste børn i Skovparken skal gå i skoler, som ikke er placeret i de udsatte boligområder.

På linje med KL-anbefalinger

Svendborg Kommune har i lang tid arbejdet hårdt for at løfte boligområdet Skovparken. Indsatsen bygger dog langt mere på et samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen end tidligere. Det skyldes blandt andet, at KL i 2012 kom ud med en række anbefalinger for social indsats i de udsatte boligområder.

”De anbefalinger, som KL kom med, er også den måde, hvor på vi har organiseret arbejdet målrettet de udsatte områder. Der har tidligere været forskellige gode indsatser, men de har ikke været tilstrækkeligt koordineret med kommunens øvrige driftsopgaver. Det er vi blevet opmærksomme på. Vi tænker i dag mere strategisk og helhedsorienteret, ” siger Camilla Schultz.

De næste par dage vil KL.dk sætte fokus på kommunernes arbejde med de udsatte områder, for tirsdag den 4. marts udkommer KL's nye anbefalinger for en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder.