17. februar 2014

Socialrådgivere ønsker ny kontanthjælpslov

Den nye reform af kontanthjælpen rammer nogle familier for hårdt, siger socialchefer og socialrådgivere. Forligspartierne bag loven er uenige.

Niveauet for kontanthjælp er sat for langt ned, og det går ud over tusindvis af danske familier. Det mener landets socialchefer og socialrådgivere. Det skriver Jyllands-Posten.

De mener, at familier risikerer at blive splittede af reglerne om gensidig forsørgelse for et par, hvor den ene er lønmodtager, og den anden er på kontanthjælp.  

Rammer 12.000

Ifølge en analyse fra tænketanken Kraka vil den nye kontanthjælpsændring ramme omkring 12.000 kontanthjælpsmodtagere og deres samlevere.

Hvis man som kontanthjælpsmodtager danner par med en almindelig lønmodtager, vil man typisk miste halvdelen af kontanthjælpen i år og hele kontanthjælpen fra næste år. Dermed kan mange samlevende ikke få økonomien til at hænge sammen og må derfor flytte hver for sig, siger socialchefer og socialrådgivere.

Lever en kontanthjælpsmodtager sammen med en almindelig lønmodtager, mister vedkommende typisk halvdelen af kontanthjælpen i år og hele kontanthjælpen fra næste år. Det betyder, at mange samlevende ikke kan få økonomien til at hænge sammen og derfor flytter fra hinanden, mener socialcheferne og socialrådgiverne.

”Forsørgelsesgrundlaget er blevet reduceret så voldsomt, at mange hjem er blevet brudt op. Loven er ikke fair i forhold til den måde, mennesker har indrettet sig på i virkelighedens verden. Derfor vil jeg opfordre politikerne til at lave loven om,” siger Ole Pass, formand for Foreningen af Socialchefer til Jyllands-Posten

Socialrådgiverne er enige

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, er enig:

”Konsekvenserne af loven er langt mere vidtrækkende, end politikerne sikkert har forestillet sig. Vi oplever enorme konflikter i familierne, hvor en samlever ikke kan eller vil forsørge en kæreste på kontanthjælp. Det fører til, at kærligheden krakelerer, og at familier med børn bliver opløst på grund af loven. Jeg kan kun opfordre politikerne til lave den om,” siger Majbrit Berlau til Jyllands-Posten

Et flertal blandt de syv partier, der står bag reformen, afviser at ændre grundlæggende i reformen.

SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil dog se nærmere på muligheden for at sidestille gifte og ugifte samlevende par rent skattemæssigt.