24. februar 2014

Revideret tidsplan for de kommunale datavaskopgaver under adresseprogrammet

Arbejdet med at korrigere fejl og mangler i BBR fortsætter, men nogle opgaver udskydes.

KL har i oktober 2013 orienteret om de kommunale opgaver, der har knyttet sig til adresseprogrammet i perioden efteråret 2013 til foråret 2014. I tilknytning til den orientering var der udarbejdet en detaljeret tidsplan.

De første datavask-aktiviteter blev sat i værk i november 2013 og omfattede først og fremmest en grundlæggende kontrol af adresserne i BBR. Denne del af kontrollen blev tilrettelagt i form af en række ”opgavelister” til kommunerne.

Sideløbende hermed udsendte Geodatastyrelsen en første udgave af et digitalt korttema for de kommende DAGI afstemningsområder, således at kommunerne kunne kontrollere om områdegrænserne var rigtige.

I den oprindelige plan var det forudsat at kommunerne midt i december skulle kunne påbegynde arbejdet med at kontrollere hvordan adresserne og CPR’s Vejregister stemte overens med DAGI’s afstemningsområder og sogne. Herefter var det planen at datavasken i januar og februar skulle overgå til at beskæftige sig med en kvalitetssikring af vejnavne og af de supplerende bynavne.

Udarbejdelse af de nye opgavelister til kommunerne er imidlertid stødt på en række uforudsete problemer, som betyder, at en række planlagte kontrolaktiviteter må udskydes eller droppes helt.

Der er derfor udarbejdet en ny og revideret plan for de kommunale opgaver. Planen findes som PDF nederst på siden.

Den opdaterede plan betyder, at kontrollen vedrørende postnummergrænser og sognegrænser indtil videre er udskudt, uden at en evt. ny startdato kendes. Det samme gælder en række af kvalitetsforbedringer vedrørende vejnavne og supplerende bynavne.

Det er fortsat hensigten at stoppe i april, fordi kommunerne fra og med maj 2014 skal have ”bordet frit” til at kunne påbegynde den virkelig store opgave, som består i at fastsætte supplerende adresser i områder, som i dag har for få eller ingen adresser.

YDERLIGERE MATERIALE