28. februar 2014

Retssag vedr swapaftaler mv

Haderslev Kommune har stævnet Nordea med krav om erstatning i en sag om bankens rådgivning vedrørende swapaftaler samt bankens honorar. KL har været i dialog med Haderslev Kommune, der har anmodet KL om at indtræde som biintervenient i sagen, idet sagen kan have principiel betydning for andre kommuner.

Stævningen vedrører en række swapaftaler samt en rådgivningsaftale, der har været indgået mellem Haderslev Kommune og Nordea. Hovepunkterne i stævningen er, at Nordea ikke har levet op til den rådgivningsaftale, som var indgået mellem Haderslev Kommune og Nordea.

I henhold til stævningen er det især kommet til udtryk ved, at Nordea i en række tilfælde har opkrævet honorar for hele swapaftalens løbetid (op til 25 år) ved indgåelsen af aftalen. Dette til trods for, at Nordea har rådgivet kommunen til at anvende swapaftalerne aktivt i gældsplejen således, at flere swapaftaler meget hurtigt – indenfor få måneder – er blevet opsagt/solgt og erstattet af nye swapaftaler, hvor der så atter er betalt honorar for hele aftalens løbetid ved indgåelsen.

KL opfordrer på den baggrund alle kommuner til at undersøge de vilkår, hvorpå eventuelle swapaftaler samt rådgivningsaftaler er indgået i perioden 2007-2013. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, om eventuelle krav er – eller snart vil være – forældede.

Hvis du vil vide mere

Haderslev Kommune har i forbindelse med fremsendelsen af stævningen til Nordea udsendt en pressemeddelelse, der kan findes på Haderslev Kommunes hjemmeside

Kontaktperson i KL
Vedr. juridiske spørgsmål: Dario Silic, Sektionsleder/Chefkonsulent, KL, Jura og EU, tlf.: 33 70 31 99, e-mail: dai@kl.dk

Vedr. økonomiske spørgsmål: Anders Windinge, Chefkonsulent, KL, Økonomisk Sekretariat, tlf.: 33 70 35 44, e-mail: anw@kl.dk