28. februar 2014

Regeringen kritiseres for svigt af prostituerede i provinsen

Exit-program skulle erstatte regeringens planlagte kriminalisering af prostitution. Men kun de fire største kommuner får glæde af projektet, hvilket møder kritik.

I 2012 droppede regeringen den varslede kriminalisering af sexkøb. I den forbindelse lagde politikerne vægt på, at der skulle sættes ekstra ind på at hjælpe kvinder ud af prostitution. Derfor søsatte regeringen projektet Exit Prostitution, der skal sikre et »relevant og effektivt tilbud« til prostituerede, der vil ud af branchen.

Men nu møder projektet kritik for, at prostituerede i provinsen ikke får den samme hjælp som kvinderne i de store byer. Det skriver Jyllands-Posten.

Kun de fire største

Exit-programmet er nemlig kun iværksat i de fire største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, og dermed lader man de prostituerede fra de resterende 94 kommuner i stikken, lyder kritikken fra fagfolk.

“Jeg er dybt indigneret over fordelingen. Ja, de fleste prostituerede er måske i de stor byer, men hvad så med alle de andre mennesker, der gerne vil have hjælp til at komme ud af prostitution?” spørger Flora Ghosh, socialrådgiver og centerchef ved LivaRehab, der arbejder bl. a. med rehabilitering af prostituerede og er en del af den nationale faglige følgegruppe for Exit Prostitution.

Flora Ghosh forklarer, at hun ofte får opkald fra prostituerede i mindre byer, der ringer til LivaRehab efter først at have kontaktet deres kommune, men uden at føle sig hørt eller hjulpet.

Sendes sjældent videre

Ifølge projektbeskrivelsen er der mulighed for, at mindre kommuner kan henvise deres lokale prostituerede til én af de fire store kommuner for at modtage hjælp fra exit-programmet, men i praksis sker det yderst sjældent.

En rundringning viser, at mens København og Aalborg har taget imod hhv. fire og to fra andre kommuner, har Odense og Aarhus ingen haft.

De resterende 94 kommuner har ifølge den gældende sociallovgivning pligt til at rådgive alle borgere, der har brug for social støtte, men opgaven med at hjælpe kvinder ud af prostitution har »vist sig at være for vanskelig at løse for kommunerne«, som det lyder i Socialstyrelsens eget oplæg til projekt Exit Prostitution.

Ingen systematisk information

Ifølge adjunkt fra Aalborg Universitet Marlene Spanger kan en forklaringerne være, at Socialstyrelsen ikke har været god nok til at informere kommunerne om, at projektet overhovedet findes.

“Det er der i hvert fald noget, der tyder på,” siger hun til Jyllands-Posten

Konsulent i Exit Prostitution ved Socialstyrelsen Mogens Holm Sørensen forklarer, at der ikke er nogen systematisk informationsdeling om projektet ude i kommunerne.

“Det er ikke noget, vi reklamerer for eller markedsfører i de andre kommuner. Ja, der er mulighed for at tage andre ind, men de er ikke målgruppen som sådan - målgruppen er de fire kommuners borgere. Det er jo en politisk beslutning, og den retter vi os selvfølgelig efter,« siger han.

Han fastslår, at Exit Prostitution først og fremmest er et metodeudviklingsprojekt.