21. februar 2014

Reform kan styrke de merkantile erhvervsuddannelser

Regeringens reformudspil vil det styrke - og ikke svække - de merkantile erhvervsuddannelser. Det er meldingen fra HK, KL, Danske Regioner og DI i et debatindlæg, efter flere parter har kritiseret regeringen for at forringe de merkantile erhvervsuddannelser.

Af Kim Simonsen, Forbundsformand for HK, Jane Vinderslev, Kontorchef i KL - Center for Børn og Uddannelse, Janet Samuel, Kontorchef i Danske Regioner - Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik, Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef i DI.

Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne rummer en række muligheder for et tiltrængt løft i kvaliteten af de merkantile erhvervsuddannelser.

Vi er derfor ikke enige med Peter Enevold, næstformand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, Søren Hoppe Christensen, formand for Handelsskolernes Lærerforening, og Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, når de den 31. januar skriver, at regeringens erhvervsuddannelsesreform vil forringe kvaliteten i de merkantile erhvervsuddannelser. Tværtimod.
Udspillet medfører bl.a. adgangskrav til grundforløbet og overgangen til hovedforløbet. Flere ugentlige timer.

Tydeligere faglig specialisering gennem grundforløbet. Styrket fokus på talenter. Fagligt løft af lærerne. Og - ikke mindst - introduktion af en stærk merkantil EUX, der kombinerer erhvervsuddannelsen med bedre muligheder for at læse videre.

Reform skal sikre fagligt løft

Dermed ikke sagt, at der ikke er elementer i regeringens udspil, vi er kritiske over for eller opmærksomme på.

Eksempelvis er vi opmærksomme på, at målretningen mod de unge ikke må finde sted på bekostning af uddannelsesmulighederne til de voksne. Ligesom vi står fast på, at den merkantile EUX ikke må medføre en svækkelse af det erhvervsrettede og praksisnære sigte med de merkantile erhvervsuddannelser.

I HK, KL, Danske Regioner og DI er vi - som repræsentanter for det arbejdsmarked, eleverne møder i praktikken og efter endt uddannelse - optagede af, at vi får en reform, der sikrer et løft i den faglige kvalitet, og som understøtter, at vi også fremover kan aftage de elever, som virksomhederne, kommunerne og regionerne efterspørger i lyset af den rivende udvikling, der finder sted på det administrative og merkantile område.

Dette løft har vi nu en fælles mulighed for at realisere.

Debatindlægget er bragt på Altinget den 21. februar