11. februar 2014

Nyt direktiv bliver fundament dansk udbudslov

EU’s ministerråd har netop vedtaget et nyt udbudsdirektiv. Direktivet kommer til at danne grundlag for en ny dansk udbudslov, siger formand for det udbudsudvalg, som regeringen har nedsat.

Hvert år køber det offentlige i Danmark ind for omkring 300 milliarder kroner. For at få bedst og mest for pengene sendes opgaverne i udbud, og det er rammerne for disse udbud, som EU’s ministerråd har netop vedtaget i form af et udbudsdirektiv. Et direktiv, som får stor indflydelse på den danske lovgivning, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

”Det nye direktiv vil udgøre fundamentet for den danske udbudslov. Reglerne er meget indviklede, men vores ambition er alligevel at lave en lov, som gør det lidt nemmere at gennemføre og deltage i udbud i Danmark,” siger formand for Udbudslovsudvalget og vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Kristensen, i en pressemeddelelse.

Direktivet, som EU’s ministerråd netop har vedtaget, åbner for flere nye muligheder, blandt andet for at justere i eksisterende kontrakter, bedre mulighed for dialog mellem ordregiver og leverandør samt øget brug af elektroniske udbud. Myndighederne får også mulighed for at stille krav om miljømærker i deres udbud.

Et stort potentiale

Regeringen ønsker at fremlægge et forslag til en dansk udbudslov i næste Folketingssamling og har derfor nedsat et Udbudslovsudvalg. Udvalget har til opgave at udarbejde ”en dansk udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder i forhold til nye udbudsformer.”

”Vi ved, der er et stort potentiale for at skabe mere konkurrence om de offentlige opgaver, og vi ved, at mere konkurrence kan give store gevinster i form af besparelser, bedre kvalitet og mere nytænkning. En dansk udbudslov skal gøre det nemmere at høste de gevinster,” siger Hanne Kristensen.