26. februar 2014

Nye Fælles Mål bliver frivillige det første år

De nye Fælles Mål bliver frivillige for skolerne og kommunerne at arbejde med, når folkeskolereformen træder i kraft til sommer. Det har folkeskoleforligskredsen besluttet.

27 arbejdsgrupper bestående af forskere og praktikere er i fuld gang med at formulere nye, enklere og mere præcise Fælles Mål for, hvad eleverne skal lære i folkeskolen.

De nye Fælles Mål forventes færdige i sommeren 2014. Men for at give skoler og kommuner mere tid til det pædagogiske udviklingsarbejde med målene, har folkeskoleforligskredsen netop besluttet, at de – med undtagelse af målene for de nye fag – først skal træde i kraft fra skoleåret 2015/2016. Det sker for at sikre, at implementeringen af målene bliver så god som mulig.

”Tydelige mål for elevernes læring vil øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever. De nye Fælles Mål bliver et mere enkelt og brugbart værktøj for lærerne, og vi skal sikre, at skoler og lærere har mulighed for at sætte sig ind i de nye mål og arbejdet med læringsmål. Vi har derfor besluttet at give skoler og kommuner mere tid til det nødvendige udviklingsarbejde,” siger Christine Antorini.

Skoler, der ønsker at anvende de nye Fælles Mål allerede fra skoleåret 2014/15, vil kunne søge Undervisningsministeriet om at bruge målene og kan indgå i et udviklingsprogram, hvor de får vejledning og rådgivning fra ministeriets læringskonsulenter og ressourcecenter. Deres erfaringer vil blive samlet op til brug for de skoler, der først skal anvende målene fra skoleåret 2015/16. Læs mere her.