05. februar 2014

Ny vejledning præciserer regler for kontanthjælp

Hvornår skal kommunerne betragte unge kontanthjælpsmodtagere som uddannelsesparate? En ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet præciserer nu reglerne. KL er tilfreds med præciseringen og vil være i tæt dialog med kommunerne herom.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne visiterer unge efter den nye kontanthjælpsreform, som trådte i kraft 1. januar i år.

Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen udsendt en ny orienteringsskrivelse til kommunerne, hvori det præciseres, at unge kun skal visiteres som uddannelsesparate, hvis de inden for en kort periode er i stand til at deltage aktivt i uddannelsesrettede aktiviteter frem til uddannelsesstart.

Samtidig er der sendt en bekendtgørelse i høring, hvor det præciseres, at unge på barsel altid skal betragtes som aktivitetsparate. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2014.

Tilfreds med præcisering

Den nye bekendtgørelse er i overensstemmelse med KL og kommunernes hidtidige administrationsgrundlag og præciserer grundlaget på udvalget områder.

”Kontanthjælpsreformen er en ambitiøs og rigtig reform med fokus på, at alle unge så vidt muligt skal påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det er en opfattende reform, som kommuner er i fuld gang med at få implementeret. Derfor er vi tilfreds med præciseringen af administrationsgrundlaget” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.