28. februar 2014

Ny arkitekturpolitik skal hjælpe kommuner

Torsdag præsenterede hele fire ministre regeringens arkitekturpolitik, som bl.a. skal hjælpe kommunerne, når der bygges, anlægges og planlægges. Tidlig borgerinddragelse og bæredygtighed er særlige fokuspunkter.

"Mennesker i centrum" er overskriften på regeringens nye arkitekturpolitik, som er skabt i et samarbejde mellem ti ministerier og en række eksperter. Politikken er tænkt både som en tværgående platform, som  kan hjælpe stat og kommunerne i deres langsigtede planlægning, og så  en række meget konkrete projekter, som skal inspirere via eksemplets magt.

Fire ministre var på podiet i Carsbergbyen, da politikken blev lanceret torsdag eftermiddag, og de fire ministre fremhævede hver især, hvad der var særligt vigtigt for dem i den nye politik.

Livet leves mellem husene

Kulturminister Marianne Jelved (R), har siddet for bordenden i udformningen af den nye politik. Hun lagde særlig vægt på tidlig borgerinddragelse og bæredygtighed. Det giver den nye politik bedre redskaber til, forklarede hun.

"Politikken handler om det liv, som skal leves imellem husene," sagde kulturministeren.

Samtidig pointerede hun, at "billige bygninger oftest bliver dyrere i det lange løb" . Kommunerne har derfor ingen undskyldning for "at klaske noget op". Ministeren vil kæmpe for, at det bliver lettere for kommunerne at anlægge brede totaløkonomiske betragtninger ved større byggerier.

Bæredygtig byplanlægning

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen (S) understregede de store fysiske udfordringer på landet og i de mindre byer som eksempelvis udtømte hovedgader og tomme bygninger.

"Der er et kæmpe behov for at gøre noget de kommende år. Kommunerne skal håndtere dette - og politikken skal hjælpe," understregede han.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) lagde særlig vægt på to elementer:

Der sættes gang i en strategi for bæredygtig byplanlægning, der kan fremme samarbejdet mellem myndigheder, borgere og andre. Og samtidig lægges der op til nye koncepter for borgerinddragelse, hvor der gerne skulle komme mange gode eksempler.

Må ikke "blive ved snakken"

Klimaminister Rasmus Helveg Pedersen (R) nævnte målet om fossil uafhængighed, som en vigtig udfordring, der også skal tænkes ind i arkitekturen.

Ministrene understregede, at de lægger vægt på, at politikken kommer til at gøre en reel forskel, og at et tværministerielt udvalg skal følge implementeringen fremadrettet og sikre, at initiativerne ikke "bliver ved snakken".

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om regeringens arkitekturpolitik