18. februar 2014

Minister vil dokumentere det gode børneliv

Manu Sareen er klar til at lade kommunerne gøre deres arbejde på det sociale område. Til gengæld vil han vide mere om børn i alderen 0-6 år.

Manu Sareen (R) er blevet minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Det er mange områder at råde over, og derfor har ministeren også haft travlt med at give interviews den seneste tid.

I sidste uge var han ude og fortælle om sit syn på integrationen. I denne uge fortæller han til Altinget, at der mangler fokus på det gode børneliv.

"Vi vil blandt andet gerne finde ud af, hvad det gode børneliv er i forhold til blandt andet leg og læring. Det har man aldrig rigtigt kigget på. Man skulle tro, at børnene i Danmark først bliver født som seksårige. Men sådan er det jo ikke," siger Manu Sarenn til Altinget.

Han vil derfor gerne i dialog med aktørerne på området.

"Det handler først om at blive klogere på området. Derfor vil jeg gerne i dialog med institutioner, organisationer og børnepaneler. Først skal vi sætte fokus på området. Indholdet kommer senere," fortæller han.

Udsatte børn for rigeligt opmærksomhed

De udsatte børn har fået en del lovgivning at læne sig op ad med Barnets Reform, Overgrebspakken og Tilsynsreformen. Derfor vil ministeren ikke regulere mere på det område, så kommunerne kan få ro til at arbejde.

"Vi har sat rigtigt meget i værk på børneområdet, og det ser ud til at virke. Og meget apropos tillid skal vi netop have tillid til, at kommunerne får det til at virke," siger Manu Sareen til Altinget.

Svært at afbureaukratisere

Derudover ønsker den nye minister også at der sker en afbureaukratisering af socialområdet, dog uden at have konkrete forslag til, hvordan det skal ske.

"Jeg er stor tilhænger af frihed og så meget selvforvaltning som muligt. Jeg er udmærket godt klar over, at sagsbehandlere og andre er blevet overdænget med krav og andet," siger Manu Sareen.

Han ser det som et problem, at den borgernære kontakt forsvinder, men han anerkender også, at det er svært at ændre på.

"Der er en grund til, at det er sådan. Hver gang en sag er i medierne, kommer der et krav om at dokumentere endnu mere for ikke at komme i samme situation. Bureaukrati er en flydende ting, som er vanskelig at håndtere," slår han fast til Altinget.