25. februar 2014

Minister: Kommuner skal føre en aktiv og konkret landdistriktspolitik

En veloplagt by-, bolig- og landdistriktsminister besøgte mandag KL's Åben Land og Landdistriksudvalg for i øjenhøjde at drøfte nogle af de emner, som optager kommunerne i det åbne land.

By- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) fortalte på mødet, at han glæder sig over, at det er ved at lykkes med en mere nuanceret debat omkring det åbne land. Der tales pænere om landdistrikter i dag en for nogle år siden. Dog stillede ministeren spørgsmålstegn ved, om det politiske system tager nok hensyn til forskydningerne i bosætning? Der er stadig 750.000 mennesker i landdistrikterne og den basale velfærd, den skal være i orden, understregede ministeren.

Han opfordrede desuden kraftigt til, at kommunerne fører en aktiv og konkret landdistriktspolitik og laver en differentieret indsats, da områder og landsbyer er forskellige. Ministeren nævnte som et eksempel, at han vil gerne se flere naturparker, hvilket kræver bredt samarbejde. Hvis Sydfyns Naturpark var blevet til noget, ville der være skabt 1.200 ekstra arbejdspladser. Ministeren inviterede til samarbejde, og til at KL og ministeriet sammen laver et møde om landdistriktsbestemmelserne. Det blev taget vel imod.

Ministeren kom også med to konkrete opfordringer til planlæggerne:

"Send eksempler på, at reguleringen af kyst og strand er unødvendig restriktiv. Dog inden for grundlæggende lovkrav. Og tænk over måder, så vi bedst muligt får udnyttet den nye landdistriksbestemmelse vedr. overflødiggjorte landbrugsbygninger, så vi evt. kan justere bestemmelsen til et mere aktivt brug," sagde ministeren.

Tænk ud af boksen

Ministeren påpegede desuden, at kommunerne aktivt skal bruge landdistriktsbestemmelsen i planloven.  Det er så billigt at købe den type ejendomme, at det bør være attraktivt, mente ministeren.

Ministeren opfordrede også til at tænke ud af boksen, når der opstår nye muligheder fx den nye Femern-forbindelse, der gør, at der bliver to en halv time mellem København og Hamburg.

Også kystturismen, der har en omsætning 40 milliarder kroner om året herhjemme, var på programmet. Ministeren opfordrede til, at produkterne, der tilbydes, opdateres og tilpasses bl.a. via fælles platforme. Vi er et stort turistland  i forhold til tyskerne, men det kræver en mere ensartet kvalitet, mente han.

"Når det er dyrt, skal det være godt. Fyrtårne skal sælges. Turisterne sætter særlig pris på tæt og nem adgang til natur. Dog gerne med adgang til toilet ude i klitterne," sagde ministeren.

Endelig kom ministeren ind på potentialerne i lokalt producerede fødevarer og nævnte den  nye vækstplan for fødevarer, og at vi i alt bruger en milliard kroner stat og kommuner tilsammen over de næste to år på nedrivning af faldefærdige bygninger. Det kan også give et løft, mente ministeren.