21. februar 2014

Minister glæder sig over bred hjælp til ældre

Opgørelse fra Socialministeriet viser, at kommunerne har søgt bredt i ansøgningerne til ældremia. Det glæder socialminister Manu Sareen.

Ældre skal blandt andet have mere hjælp til at støvsuge i hjemmet eller til personlig pleje, mener kommunerne, der nu alle har ansøgt den såkaldte ældremilliard, som er en del af finansloven, og som skal sikre et løft i ældreplejen. Det skriver Ritzau.

I ansøgningerne prioriterer kommunerne bredt, siger socialminister Manu Sareen (R) efter at have gennemgået dem.

“Der er ikke én ting, der springer i øjnene. Det interessante er, at det har fordelt sig bredt i tre store klumper,” siger han til Ritzau.

Samlet prioriterer kommunerne, at 37 procent af milliarden skal gå til bedre praktisk hjælp og personlig pleje, 34 procent skal gå til de svageste ældre, som eksempelvis er på plejehjem, mens omkring 26 procent skal gå til en styrket rehabilitering og genoptræning.

Godt med genoptræning

Og det er særligt en øget indsats for rehabilitering og genoptræning, der glæder ministeren.

“Det synes jeg er rigtig fint, for det er noget, Hjemmehjælpskommisionen anbefalede.Det handler om livskvalitet for den enkelte ældre. At være selvkørende og herre i eget liv betyder rigtig, rigtig meget. Det er fornuftige takter, som kommunerne lægger for dagen med hensyn til rehabilitering,” siger han.

Lokale behovsforskelle

Både medier og fagforeninger har lavet rundspørger, som bekræftede, at kommunerne har søgt bred. Så sent som i sidste uge udtrykte næstformand for KL Social- og Sundhedudvalg tilfredshed med den brede søgning.

”Hver kommune har vurderet, hvad der er bedst at gøre lige her hos dem. Mange steder har man også være i dialog med ældreråd om, hvor der skal sættes ind i forhold til de svageste ældre,” sagde Lis Tribler til TV2 News.

”Jeg mener, det er et løft for hele ældreområdet. Rigtig mange vil gerne mestre dagligdagen selv, så derfor er rehabilitering også den rigtige vej at gå. Samtidig har en stor del af kommunerne også har søgt om midler til demens,” sagde Lis Tibler:

Alle kommuner har søgt det fulde beløb, der er reserveret til dem, og ældremilliarden udmøntes til kommunerne den 5. marts.