25. februar 2014

”Medarbejdernes kompetencer skal få reformen til at lykkes”

Medarbejdernes kompetencer er det brændstof, der skal realisere folkeskolereformen. Derfor er det afgørende, at kommunerne laver en stærk indsats for at udvikle disse. Det slog Jacob Bundsgaard fast på KL’s konference om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere.

Folkeskolereformen stiller helt nye krav til folkeskolens personale. Derfor er der brug for kompetenceudvikling af medarbejderne.

”Medarbejdernes kompetencer er det brændstof, der skal til, for at få reformen til at lykkes. Derfor skal vi udvikle og styrke de kompetencer hos folkeskolens personale, som kræves for at nå reformens mål. Det gælder både nye og eksisterende kompetencer,” sagde formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Jacob Bundsgaard i dag på KL’s konference om strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere:

”Fx skal pædagogerne have stærke kompetencer i at understøtte undervisningen i nye læringsfællesskaber, og lærerne skal opkvalificeres til at have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.”

Indsatsen skal tilrettelægges lokalt

Staten har allerede afsat en milliard kroner til øget kompetencedækning i folkeskolen. Men ifølge Jacob Bundsgaard gør øget kompetencedækning det ikke alene. Der skal også være plads og mulighed for at prioritere andre kompetencer.

”Det handler fx om digitale kompetencer. Brug af it til at øge børnenes læring. Kompetencer til at opstille læringsmål, analysere elevernes data og følge op med mere. Gå sammen i lokal dialog og tilrettelæg kompetenceudviklingsindsatsen lokalt, så den får størst mulig effekt på elevernes læring,” sagde Jacob Bundsgaard.

Kompetenceudviklingen skal ske ude på skolerne

Den kompetenceudvikling, der virker bedst, er den, som foregår på arbejdspladsen.

”Vi må stoppe med at tro, vi kan sætte lighedstegn mellem ’kompetenceudvikling’ og ’kursus’. Mellem ’skolebænk’ og ’læring’. Det er sjældent effektfuldt at sende medarbejderne væk fra deres arbejdsplads for at opnå teoretisk viden. Kompetenceudvikling skal relatere sig til den praksis, lærere og pædagoger arbejder i. Derfor skal udbyderne ud på skolerne,” sagde Jacob Bundsgaard.

330 repræsentanter fra staten, de kommunale forvaltninger, skoleledelser, faglige organisationer, fagprofessionelle og udbydere fra hele landet deltager i dag på KL’s konference om strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere.

På konferencen vil der blandt andet være oplæg fra Undervisningsministeriet, VIA University College samt mulighed for at dykke nede i forskellige temaer indenfor kompetenceudvikling.