25. februar 2014

Kompetenceudvikling skal ske på skolerne

Hvis den nye folkeskole skal lykkes, så kræver det nye og mere praksisnære former for kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere. Det mener både Undervisningsministeriet og Professionshøjskolerne.

”Med folkeskolereformen bliver der en opgave i at udvikle nye former for kompetenceudvikling, som vi ikke har i dag. Kompetenceudvikling, som fx foregår ude på skolerne – så den bliver praksisnær,” sagde Arne Eggert, afdelingschef i Undervisningsministeriet, i dag på KL’s konference om strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere.

Det er Erik Knudsen, formand for Danske Professionshøjskolers Rektorkollegium, enig i.

”Vi er ved at udvikle et realkompetencevurderingsredskab, som kan screene lærernes og pædagogernes kompetencer. Her undersøger vi, hvad medarbejderne allerede ved og kan, og hvad de mangler. På den baggrund kan vi stille de typer af undervisningsforløb til rådighed, som efterspørges i kommunerne,” sagde Erik Knudsen.

Opgaven skal løftes i fællesskab

Erik Knudsen slog dog fast, at løftet af medarbejdernes kompetencer kun kan ske i fællesskab.

”Jeg er blevet spurgt af KL, om professionshøjskolerne er klar. Ja, vi er klar. Og opgaven skal løftes, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi løfter i flok,” sagde Erik Knudsen:

”Fx er skoleledelserne afgørende. Her er der brug for et stærkt, men rummeligt nationalt udviklingsprogram for skoleledelserne – med nye tilbud tæt på praksis. Det er kommunernes og professionshøjskolernes opgave at sikre, at rammerne er til stede."

Skanderborg Kommune prioriterer kompetenceudvikling

I Skanderborg Kommune er de allerede i gang med den praksisnære kompetenceudvikling.

”Et af vores satsningsområder er inklusion. Her har vi et tæt samarbejde med VIA University College om uddannelse af alle kommunens medarbejdere i daginstitutioner, SFO’er, klubber og skoler. Det drejer sig om 1100 medarbejdere, der er blevet uddannet på diplomniveau,” sagde Henning Haahr, direktør for børne- og ungeområdet i Skanderborg Kommune.

330 repræsentanter fra staten, de kommunale forvaltninger, skoleledelser, faglige organisationer, fagprofessionelle og udbydere fra hele landet deltager i dag på KL’s konference om strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere.