03. februar 2014

Kommunerne bør være opmærksomme på kriminelle ansatte

Et ukendt antal socialarbejdere, pædagoger, SSP-folk, klubmedarbejdere og andre opsøgende medarbejdere, der er ansat til at holde unge ude af kriminalitet, er selv kriminelle, viser ny undersøgelse.

Undersøgelsen ”Gadeplansmedarbejdere i gråzonen” fra analyse og rådgivningsfirmaet LG Insight viser, at et ukendt antal kriminalitetsforebyggende gadeplansmedarbejdere, selv har begået kriminalitet alene eller i samarbejde med en eller flere unge, som medarbejderen havde ansvaret for. Det skriver Berlingske.

Blandt andet svarer hver fjerde af de 79 adspurgte kommuner, at de inden for de sidste fem år har oplevet, at måtte afskedige en gadeplansmedarbejder på grund af kriminelle handlinger.

Nye retningslinjer på området

En mulig løsning på problemet kan være at indføre nye retningslinjer på området, som skal have til formål at stramme op på det undersøgende arbejde. Det mener Jørgen Pedersen, formand for SSP-området.

”Nogle gange finder kommunerne en gut, som var en rod tidligere. Han har status og er måske træner i en bokseklub. Ham ansætter man. Men så viser det sig, at han for eksempel tjener penge ved at handle hash. Vi er nødt til at have en gennemtænkt praksis,” udtaler Jørgen Pedersen til Berlingske. 

Mere opmærksomhed på problemet

De opsøgende medarbejdere er tidligere kriminelle og deres personlige erfaringer skal hjælpe de unge ud af kriminalitet, men problemet opstår, når medarbejderne stadig selv bryder loven.

Tina Wahl, kontorchef i KL’s Center for Social og Sundhed, mener dog ikke, at brugen af de tidligere kriminelle rollemodeller er problematisk.

”Undersøgelsen tegner i mine øjne et billede af, at det er et område, som vi skal være opmærksomme på. Man skal forholde sig til den enkelte situation: Den konkrete opgave, som gadeplansarbejderen skal løse, og den konkrete baggrund, som vedkommende har,” udtaler hun sig til Berlingske.

Hun mener ikke, at praksissen for ansættelser bør ændres på baggrund af undersøgelsen.

”Umiddelbart giver undersøgelsen i sig selv ikke begrundelse for at udstikke retningslinjer. Men det er som sagt et område, vi skal have fokus på."

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen undersøger kommunernes praksis og erfaringer med at ansætte tidligere kriminelle som socialarbejdere, pædagoger, klubmedarbejdere, SSP-folk og andre opsøgende medarbejdere.

De 79 ud af landets 98 kommuner der har deltaget i undersøgelsen, har betinget sig anonymitet.

Næsten én ud af fire kommuner svarer, at de har opsøgende medarbejdere ansat, som har en kriminel fortid og 34 procent svarer, at de tidligere har haft ekskriminelle ansat.