18. februar 2014

Kommuner arbejder for at forebygge KOL

Et liv med cigaretrøg og bilos kan ende med KOL. Mange danskere går rundt med sygdommen uden at vide det, og københavnerne ligger i top - også i en europæisk sammenhæng. Ifølge KL gør kommuner landet over en stor indsats for at forebygge KOL.

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er den direkte årsag til, at knap 6.000 danskere hvert år dør efter et sygdomsforløb, og desuden er sygdommen den hyppigste enkeltårsag til akutte indlæggelser, nemlig godt 25.000 om året, som hovedsageligt bliver kædet sammen med rygning. Danskerne og især københavnerne ligger i toppen, når der er tale om KOL. Det viser en ny folkesundhedsrapport fra Københavns Kommune.

I Københavns Kommune er man klar over problemet, og der er derfor afsat store ressourcer til rygestopaktiviteter og en opsøgende indsats i udsatte boligområder. Derudover vil kommunen reducere andelen af rygere fra de nuværende 20 pct. til blot fire procent i 2028. Det skriver Berlingske.

”Det er nogle voldsomt triste tal, vi ser omkring KOL-dødeligheden. Det er dybt alvorligt,” siger sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) til Berlingske.

Kommunerne arbejder med forebyggelse

Ifølge KL gør alle kommuner i dag, ligesom i København, en stor indsats for at forebygge KOL. Fx har 99 pct. af kommunerne i dag et tilbud til borgere, der er diagnosticeret med KOL, og 78 pct. af kommunerne arbejder med særlige indsatser til tidlig opsporing af sygdom, hvor der blandt andet kan være tale om KOL. Det viser den seneste dataindsamling fra KL om udviklingen af sundhedsindsatser i kommunerne.

”Gode samarbejder med almen praksis spiller i den forbindelse en central rolle i at identificere usund livsstil og opspore tidlige tegn på sygdom, samt i at motivere til ændrede vaner. Derfor er det også positivt, at en kortlægning af kommunernes efterlevelse af de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker viser, at en stor andel af kommunerne samarbejder med praktiserende læger om bl.a. henvisning til kommunale rygestoptilbud til borgere, der er i risiko for at udvikle KOL,” siger Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL:

"Samtidig peger anbefalingerne i forebyggelsespakkerne på, at det i forhold til tobaksforebyggelse er vigtigt med en flerstrenget indsats med samarbejde mellem det kommunale sundheds- og socialområde, udsatte boligområder og udvalgte arbejdspladser foruden et velfungerende samarbejde med almen praksis."