18. februar 2014

KL: Udbud skal bruges strategisk

Mange har gode erfaringer med udbud, men man skal passe på med at bruge redskabet ukritisk, lyder det fra KL’s formand som reaktion på Produktivitetskommissionens rapport. Hertil kommer, at mulighederne begrænses af, at der i dag er lav produktivitet i de private serviceerhverv.

I dag offentliggjorde Produktivitetskommissionen sin sjette analyserapport, der handler om offentlig-privat samarbejde. Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem offentlige og private aktører kan bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige opgaveløsning.

Udgangspunktet for analysen er, at konkurrence om offentlige serviceopgaver øger produktiviteten.

KL ser også store potentialer i offentligt-privat samarbejde. Kommunerne og den private sektor samarbejder allerede i dag om opgaveløsningen på en række af de kommunale opgaveområder, og skal derfor hele tiden blive bedre til at udvikle det samarbejde til gavn for hele samfundet.

”Den private sektor kan bidrage med kompetencer og kapacitet på områder hvor kommunerne – af fx organisatoriske eller strukturelle årsager – ikke er den optimale udfører af opgaven. De fleste kommuner har generelt gode erfaringer med at konkurrenceudsætte opgaver og evt. overdrage dem til private virksomheder. Udbud kan være en god måde at sikre, at vi får mest muligt for pengene,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

En af anbefalingerne lyder, at kommunerne skal konkurrenceudsætte alle opgaver, som egner sig til det. Analysen peger på at potentialet er størst på velfærdsområderne, men her mener KL’s formand, at det er vigtigt at fare med lempe:

”Konkurrenceudsættelse er en ressourcekrævende proces, der kræver nøje forberedelse – særligt på velfærdsområderne, hvor erfaringerne endnu er begrænsede. Brugen af konkurrenceudsættelse på disse områder bør derfor udvikles gradvist og bruges med omtanke. I den forbindelse er Produktivitetskommissionens forslag om, at der afsættes midler til, at kommunerne får hjælp til at gennemføre udbud på områder, hvor der er begrænsede erfaringer og et umodent marked, interessant.”

I produktivitetskommissionen første rapport konkluderede kommissionen selv, at netop de private serviceerhverv er præget af lav produktivitetsudvikling.

Produktivitetskommissionen ser gerne, at kommunerne sætter mål for deres brug af konkurrenceudsættelse, i håb om at det vil øge brugen. Erik Nielsen er enig i, at man skal arbejde strategisk med udbud, men mener ikke, at det nødvendigvis skal ske igennem fastsættelse af måltal for konkurrenceudsættelse:

”Det er veldokumenteret, at kommunerne har gennemført omfattende effektiviseringer i de senere år. Det lader vi os gerne måle på. Konkurrenceudsættelse har været et af redskaberne, men effektivisering og kvalitetsudvikling kan man jo opnå på mange forskellige måder,” siger KL’s formand.

For yderligere information kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.