25. februar 2014

KL: Reform løfter det gode håndværk

Der er udsigt til flere og bedre uddannede faglærte i fremtiden. Det mener KL, efter et bredt flertal i Folketinget i går blev enige om en erhvervsuddannelsesreform.

Regeringen indgik i går aftes en reform af erhvervsuddannelserne. Med et bredt flertal i ryggen er vejen brolagt mod bedre erhvervsuddannelser, mener formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard.
 
”Med reformen er det KL’s forventning, at de senere års tendens til, at færre unge fortsætter direkte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, bliver vendt. For flere unge i grundskolen skal en erhvervsuddannelse være førstevalget,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Nu er retningen sat for, at vi for alvor kan få et kvalitetsløft på erhvervsuddannelserne. Det er til gavn for den enkelte unge og arbejdsmarkedet som helhed”.

Glæde over adgangskrav

Aftalen betyder, at for at kunne gå i gang med en erhvervsuddannelse kræves bestået dansk og matematik i grundskolen. Et ønske, som KL tidligere har fremsat.

”Med indførelse af adgangskrav sender Folketingets partier et vigtigt signal til de unge: Det kræver noget at gennemføre en faglært uddannelse – det er med til at genskabe respekten om erhvervsuddannelserne. Adgangskrav må dog ikke stå i vejen for de motiverede unge, som har hænderne skruet rigtigt på, og det sikrer aftalen. Det er KL meget tilfreds med,” siger Jacob Bundsgaard.

Kommunerne er årligt også praktiksted for tusindvis af unge – især på social- og sundhedsområdet. 

”Derfor er KL tilfredse med, at det 20 ugers grundforløb fremover bliver et tilbud for alle unge – også dem der søger social- og sundhedsuddannelserne. Omvendt så ærgrer det mig, når man i samme reform afkorter den eksisterende social- og sundhedsuddannelse med syv uger. KL gerne havde set en yderligere styrkelse af uddannelsen,” siger Jacob Bundsgaard.

Arbejdet ligger foran os

Med aftalen er det også målet, at det store frafald på erhvervsuddannelserne mindskes. Det skal bl.a. sikres ved, at eleverne sikres et minimum af undervisningslektioner. 

”Det er glædeligt, at der med aftalen er lagt fornuftige rammer for et tiltrængt kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Men som med alle store reformer ligger det store arbejde jo foran os, rammerne skal fyldes ud og udmøntes i reelle forbedringer og forandringer, ikke mindst på erhvervsskolerne,” siger Jacob Bundsgaard. 

Aftalen omfatter dog en fokusering af de kommunale UU-centres vejledning, hvilket reelt betyder ret store besparelser på dette område. 

”Med den aftalte omlægning af UU-centrenes opgaver vurderer KL, at UU-centrene vanskeligt vil kunne bidrage til at få flere ressourcestærke unge til at vælge en erhvervsuddannelse, som ellers er aftalens mål. Der vil blive behov for at følge KL’s anbefalinger om gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne.