13. februar 2014

KL glæder sig over bred søgning til ældremia.

FOA undersøgelse viser, at kommunerne har søgt meget bredt, når de har søgt om andel i puljen på en mia. kr. til ældreomrdet. Lokale behov fremfor minimumsstandarder var den rette løsning, mener KL, som afviser FOA’s kritik.

Fagforbundet FOA har undersøgt, hvordan kommunerne har søgt om midlerne fra den ældremia. Som blev nedsat i forbindelse med sidste års finanslovforhandlinger. Det fortæller TV2 News torsdag morgen

Undersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvilke opgaver kommunerne har søgt penge til. Det glæder, næstformand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Lis Tribler, der ser det som et udtryk for, at kommunernes friere ansøgningsmuligheder fremfor faste minimumstandarder tilgodeser lokale behov og forskelle.

”Hver kommune har vurderet, hvad der er bedst at gøre lige her hos dem. Mange steder har man også være i dialog med ældreråd om, hvor der skal sættes ind i forhold til de svageste ældre,” siger Lis Tribler til TV2 News.

Et løft til hele ældreområdet

FOA kritiserer, at kun den tredjedel af kommunerne, har søgt om midler til opgaver, som ifølge FOA betyder mere tid til den enkelte borger. Flest kommuner - 79 procent – har søgt om midler til rehabilitering. Det mener fagforbundet vil gå ud over det svageste ældre, hvilket Lis Tribler afviser.

”Jeg mener, det er et løft for hele ældreområdet. Rigtig mange vil gerne mestre dagligdagen selv, så derfor er rehabilitering også den rigtige vej at gå. Samtidig har en stor del af kommunerne også har søgt om midler til demens,” siger Lis Tibler og fortsætter:

”Vi har taget hensyn og set på, hvad kan vi gøre for de svageste ældre, så det giver et generelt løft over det ganske land,” understreger hun

Pengene ikke fordelt

Ansøgningsfristen til ældremilliarden er i morgen den 14. februar. Derfor understreger Lis Tribler, at FOA’s undersøgelse kun siger noget om, hvordan kommunerne har søgt, men ikke hvordan pengene faktisk fordeles.

”Nu ved vi endnu ikke, hvordan milliarden udmøntes. Det ser vi først når ministeriet den 5. marts melder tilbage til kommunerne,” siger Lis Tribler til TV2 News.

FAKTA: Om FOAs undersøgelse

Til følgende har kommunerne iføge undersøgelsen søgt om midler:

  • Rehabilitering (79 procent).
  • Kompetenceudvikling af medarbejderne (62 procent)
  • Demens indsats (53 procent)
  • Mere praktisk hjælp (34 procent)
  • Velfærdsteknologi (33 procent)
  • Forøgelse af personalenormeringer (22 procent),
  • Flere bade (10 procent)
  • Flere ture i det fri (5 procent).

Undersøgelsen er foretaget blandt 87 ældrechefer kommunerne.

Kilde : TV2 News/ FOA