26. februar 2014

KL: Genanvendelse bør tage afsæt i værdifulde løsninger

Det Miljøøkonomiske Råds rapport bør give regeringen anledning til at gentænke, hvordan man fører ressourcestrategien ud i livet, mener KL.

Det Miljøøkonomisk Råd fremlagde i dag deres rapport ”Økonomi og Miljø 2014”. Rapporten belyser blandt andet de økonomiske udfordringer ved regeringens ressourcestrategi.

Regeringen ønsker en øget genanvendelse i stedet for affaldsforbrænding af husholdningsaffald. Rapporten viser dog, at gennemførelsen af dette mål vil forøge omkostningerne med 600 til 1.000 kr. pr. ton, hvilket KL mener, bør give anledning til nye overvejelser hos regeringen.

”Der kan ikke være nogen tvivl om, at affald er en ressource, som vi skal blive bedre til at bruge. Det går ikke, hvis vi blot fordyrer processerne, uden at det gavner miljøet. I stedet bør vi nu afsøge innovative teknologier og forsøg, så vi kan finde løsninger, der både gavner miljøet og samfundsøkonomien,” siger Martin Damm.

Martin Damm mener også, at analyseresultaterne bør føre til et stop for planlagte lovændringer.

”Staten bør nu skrinlægge planerne om at lave lovændringer, der kaster alle vores anlæg til forbrænding ud i stor usikkerhed. Man skal ikke ødelægge de gode løsninger, vi allerede har, før man er sikker på, at man har nogen bedre,” siger Martin Damm.

Foruden fokus på genanvendelse af affald indeholder rapporten en analyse af den rekreative brugsværdi af skove, parker, lysåben natur, søer og kyster mv.

Den gennemsnitlige, årlige rekreative værdi af privat skovrejsning kan være op mod 3.000 kr. pr. ha., mens den tilsvarende værdi ved statslige skovrejsningsprojekter er ca. 37.000 kr. pr. ha. Der er altså en meget stor, rekreativ værdi for befolkningen ved offentlig skovrejsning.

”Analysen viser med tydelighed, at der er stor fornuft i, at man fremover giver kommunerne samme økonomiske tilskudsmuligheder til skovrejsning, som staten hidtil har haft. På den måde kan kommunerne fortsat høste de store, rekreative værdier, der ligger i offentlig skovrejsning,” siger Martin Damm.