26. februar 2014

Hvordan har genoptræningsområdet udviklet sig for 2012?

KL har foretaget nye analyser af centrale data, som viser udviklingen på genoptræningsområdet siden kommunerne overtog myndighedsansvaret ved kommunalreformen.

Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, er der sket en væsentlig udvikling af området. KLs analyser viser, at genoptræningsområdet siden kommunalreformen generelt har været kendetegnet ved en væsentlig vækst. Det er en tendens, som er fortsat op gennem 2012, hvor kommunerne har haft øgede udgifter til området. Samtidigt finder analysen, at området stadig er udfordret af kommunale og regionale forskelle. Som noget nyt medtager analysen også centrale tal for den stationære genoptræning. Ligesom for resten af genoptræningsområdet, har også udgifterne til den stationære genoptræning været stigende. 

Analysens hovedbudskaber:

  • Stigning i den almene genoptræning som udføres af kommunerne
  • Fald i den specialiserede genoptræning som udføres af sygehusene
  • Regionale og kommunale forskelle i andelen af specialiserede og almene genoptræningsplaner
  • Betydelig regionale forskelle i andelen af borgere der får en genoptræningsplan
  • Flere patienter får genoptræning under indlæggelse
  • Stigning i udgifterne til den stationære genoptræning

 

Kommunerne har ansvar for at følge udviklingen på området. KL opfordrer kommunerne til at anvende de centrale data for området i dialogen med regionerne. KL har ligeledes udarbejdet dataark med kommunale data, hvilket kommunerne blandt andet kan anvende til at benchmarke på tværs af kommuner for at opnå større ensartethed og højne kvaliteten af området. Kommunerne har mulighed for at finde egne date og analyser dem på Statistikbanken og på Statens Serum Institut (ssi) under sundhedsdata.

YDERLIGERE MATERIALE