25. februar 2014

Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning

KL har den 25. februar 2014 afgivet høringssvar vedr. forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning. Lovforslagets hovedelementer er etableret af en ny dialogbaseret koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning, som forankres i Socialstyrelsen.

Formålet med lovforslaget er at skabe et forbedret grundlag for et nationalt overblik over specialiseret viden og udbuddet af de mest specialiserede tilbud, så der også fremover vil være en tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer på det sociale område, som kan understøtte, at borgere med komplekse behov får tilstrækkeligt specialiserede indsatser.

Se KL's høringssvar nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringsvar over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen