13. februar 2014

Fynske kommuner vil have en forbedret digital infrastruktur

De fynske kommuner er blevet enige om fælles fodslag for at sikre solid digital infrastruktur i form af bredbånd og mobilt internet.

På Fyn oplever borgere og virksomheder både en begrænset adgang til bredbånd med en ordentlig hastighed og huller i mobildækningen. De fynske kommuner er derfor enige om, at det er en vigtig, fælles opgave at sikre en forbedret digital infrastruktur på Fyn. 

”I de fynske kommuner er vi i dag afhængige af, at der sker en markedsbaseret udrulning af en hurtig og tilgængelig teknologi, og vi oplever alle, at vores borgere og virksomheder ikke kan få den digitale dækning, de har behov for,” siger borgmester Morten Andersen (V) fra Nordfyns Kommune.

Fælles fynske målsætninger

Tirsdag den 4. februar var Nordfyns Kommune vært for et møde blandt de fynske borgmestre, som er gået sammen for at skabe en styrket infrastruktur på Fyn.

Gennem de seneste par måneder har en arbejdsgruppe under Fynsprojektet arbejdet med netop dette indsatsområde. Gruppen afleverede tidligere på måneden tre anbefalinger til de fynske borgmestre.

"På vores møde var der bred opbakning til arbejdsgruppens anbefalinger, og vi vil sammen arbejde fokuseret på at styrke mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn, ” siger Morten Andersen fra Nordfyns Kommune.

Vil over landsgennemsnit

Den første af anbefalingerne lyder, at hele Fyn og tilhørende øer skal i 2020 have en mobildækningsgrad på 3G eller derover, der ligger over landsgennemsnittet.

Hernæst skal alle fynske borgere og virksomheder skal have adgang til tilbud om tilslutning til fibernettet på minimum 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload. Sidst men ikke mindst skal de fynske kommuner gennem samarbejde og fælles aftaler på it- og telefoniområdet opnå besparelser, synergieffekter og bedre borgerservice.

På den lange bane ønsker de fynske kommuner at påvirke KL, Folketinget og alle relevante ministerier for at få sat nationalt fokus på denne opgave.