10. februar 2014

Frygt for folkepensionen

Næsten halvdelen af danskerne er usikre på, om de vil få den folkepension, de er stillet i udsigt. Det skyldes de mange velfærdsreformer, mener forskere.

Blot 46 procent af danskerne har stor tillid til, at de vil få den udbetaling i folkepension, de på nuværende tidspunkt er stillet i udsigt, når de en dag går på pension. Det viser en undersøgelse, Danmarks Statistik har lavet for brancheforeningen Forsikring & Pension.

Det skriver Politiken.

”Vi ser en stigende utryghed blandt folk for, om de vil få de penge og den hjælp, de har brug for i alderdommen. Det skyldes, at der er blevet ændret i vilkårene igen og igen og igen,” siger Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, til Politiken.

Han mener, at politikerne har forsømt at forklare, at formålet med de seneste års reformer, blandt andet reform af efterlønnen og indførelse af en højere pensionsalder, faktisk har været at sikre fuld finansiering af fremtidens folkepension.

Lignende toner lyder fra en anden ekspert:

”Selv om politikerne siger, at reformerne handler om at sikre den overordnede velfærd, fremstår de for borgerne som besparelser. Det får folk til at forvente nedskæringer i fremtiden”, siger professor Lars Bo Kaspersen, leder af Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, til Politiken.

Tillid til andre pensioner

Tilliden er anderledes stor, når det handler om ATP, om privattegnede pensioner og om de pensioner, folk har via jobbet. Her viser undersøgelsen, som er lavet blandt mere end 3.000 30-69-årige, at cirka tre ud af fire har stor tillid til, at de vil få den udbetaling, de er stillet i udsigt.

Den nye socialminister, Manu Sareen (R), anerkender, at de seneste års mange ændringer kan være skyld i en manglende tiltro til fremtidens folkepension.

”Hvis der er usikkerhed om folkepensionen, kan det skyldes, at der gennem de seneste år er lavet en række velfærdsreformer, og at vi løbende har en debat om, hvordan vi bedst fremtidssikrer vores velfærd”, skriver Manu Sareen i en mail til Politiken.

”Men det ændrer altså ikke på, at der er meget bred politisk opbakning til folkepensionen. Det er vigtigt at slå fast,” understreger socialministeren.