05. februar 2014

Fald i antallet af specialundervisningselever

Blot 7000 elever mangler at blive inkluderet, for at skolerne når målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne.

Siden 2010/2011 er andelen af elever, der modtager specialundervisning i særlige – såkaldte segrerede tilbud dvs. uden for en normalklasse - faldet i de kommunale skoler. Det oplyser Undervisningsministeriet.

I 2012/2013 er 5,2 procent af eleverne i kommunale skoler i selvstændige tilbud. Det svarer til knap 30.000 elever ud af de ca. 577.000 elever i kommunale skoler.

I 2010/2011 var der knap 34.000 elever i selvstændige tilbud ud af de dengang 591.000 elever i de kommunale skoler, svarende til 5,8 procent.

Minister: Glædeligt fald

Med de nuværende elevtal, og den nuværende fordeling mellem kommunale skoler og frie grundskoler, mangler der stadig at blive inkluderet knap 7.000 elever for at nå regeringen og KLs mål om, at kun fire procent af eleverne er i segregerede tilbud. Dette svarer til, at antallet af elever i segregerede tilbud falder med gennemsnitligt 2.300 elever årligt over de næste tre år.

”Det er vores ambition, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning, fordi det styrker børnene at blive en del af klassefællesskabet. Derfor er det selvfølgelig positivt, at antallet af elever i specialtilbud falder – og at det sker gradvist, så kommuner og skoler har den tid og de rammer, der skal til for at løfte opgaven på en god måde. Derfor er der også fokus i folkeskolereformen på at understøtte inklusionen gennem blandt andet Ressourcecenter for Folkeskolen og det nye korps af læringskonsulenter,” siger undervisningsminister Christine Antorini (S) i pressemeddelelsen.

Nye definitioner udløser markant fald

I 2012/2013 blev specialundervisningsbegrebet ændret, således at specialundervisning er:

  1. al undervisning i specialskoler og dagbehandlingstilbud
  2. al undervisning i specialklasser og
  3. undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 timer om ugen (inkluderet tilbud)  

Elever, der modtager støtte i mindre end 9 timer, skal have støtte som led i den almindelige undervisning. Disse elever medregnes ikke længere som elever, der får specialundervisning.  Med det ændrede specialundervisningsbegreb er der kun godt 850 elever i 2012/13, der får specialundervisning i inkluderede tilbud mod 37.000 i år 2011/12.

Det betyder, at de godt 850 elever, der modtager specialundervisning i et inkluderet tilbud, får støtte i mindst 9 timer om ugen.