28. februar 2014

Fælles indsats sænker sygefravær i Gribskov

En fælles indsats og en drejebog ved hånden er årsag til et markant fald i sygefravær blandt ansatte i Gribskov Kommune

De seneste fire år er sygefraværet i Gribskov Kommune faldet støt. I 2009 var kommunens medarbejdere i gennemsnit sygemeldte i 15,5 arbejdsdage, mens tallet ved seneste måling i 2012 var faldet til 11,7.

Faldet i sygefravær glæder også borgmester Kim Valentin (V).

”Jeg tror, det har spillet en vigtig rolle, at vi har fået italesat sygefraværet og hele tiden ser på, hvordan vi kan skabe et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder,” siger borgmesteren.

Giver lederne redskaber

Udviklingen glæder personalechef i Gribskov Vibeke Holm. Hun forklarer, at en central årsag til faldet er en drejebog til lederne om håndtering af fravær, som kommunen indførte i 2009. Det var dengang, finanskrisen tvang kommunen til at lede efter besparelser på alle områder, og her var sygefraværet et oplagt område, der på det tidspunkt lå to en halv arbejdsdag over landsgennemsnittet på 13 arbejdsdage.

”Drejebogen har givet lederne en række redskaber, så de på en ordentlig og hensynsfuld måde kan tage en samtale med medarbejderne for at få dem tilbage i arbejde igen,” siger personalechefen og forklarer, at lederne blandt andet har mulighed for at tage trivselssamtaler med medarbejderne.

”Det handler om at se på, hvad vi kan gøre for at få medarbejderen tilbage på jobbet. Det er dog klart, at visse sygdomsforløb helt naturligt betyder, at de først kan komme tilbage, når de er raske, men andre gange kan vi tale os frem til, at medarbejderen kan vende tilbage på nedsat tid eller for en stund undgå visse arbejdsopgaver,” siger Vibeke Holm.

Ved seneste måling i 2012 lå Gribskov Kommunes sygefravær 0,2 arbejdsdage over landsgennemsnittet på 11,5.