17. februar 2014

Et samarbejde mod hoftebrud

Et særligt samarbejde mellem fire kommuner, et regionshospital og praktiserende læger har blandt andet resulteret i hurtigere hoftebrudsbehandling og en ny uddannelse i sårbehandling.

Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov Kommune, har sammen med Regionshospitalet Randers og kommunernes praktiserende læger taget en ny arbejdsmetode i brug, som skal bane vejen for udvikling af fælles løsninger på tværs af sektorerne.

Samarbejdet har blandt andet resulteret i hurtigere hoftebrudsbehandling og en ny uddannelse i sårbehandling. 

Samarbejde på tværs

Ledere på tværs af sektorer og fag blev udvalgt i en række arbejdsgrupper med formålet at finde løsninger, der kunne løfte forskellige indsatsområder.

”Borgerne oplever nogle gange, at der mangler sammenhæng mellem læger, hospital og kommune. Det satte vi os for, at vi ville forsøge at ændre ved i fællesskab at skabe nogle løsninger, der giver en større sammenhæng i sundhedsvæsnet. Vi er overbeviste om, at den måde, vi har arbejdet sammen på, er fremtiden for sundhedsvæsnet,” siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen fra Regionshospitalet Randers i en pressemeddelelse.

Sårbehandling og hoftebrud

Man har blandt andet på baggrund af det nye samarbejde etableret en ny fælles efteruddannelse i sårbehandling til sygeplejersker, og der er lavet tiltag, der skal sikre, at hoftebrudspatienter får en hurtigere og mere sammenhængende behandling.

”Vi er blevet bedre til at sætte os i borgerens sted og hele tiden arbejde frem mod, hvad der er det bedste for borgeren frem for at tænke for meget i kasser og vaner. Og så har vi skabt et samarbejde på tværs, der har skabt større forståelse for hinandens arbejde,” siger sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune Søs Fuglsang i en pressemeddelelse.

Samarbejdet fortsætter

Samarbejdet mellem kommuner, hospital og læger, som officielt bærer titlen ”Sundhedsstrategisk Ledelse i det nære sundhedsvæsen” har kastet mange flere tiltag af sig og var sat til at slutte i 2013, men det har vist sig at fungere så godt, at alle parter nu er parate til at gøre samarbejdet permanent.