20. februar 2014

Dyrt at ligestille par i papirløse forhold

Det er for dyrt og bureaukratisk at sidestille gifte og ugifte samlevende par. Det viser et hidtil ikke offentliggjort notat.

Presset på beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vokser, for at få regeringen til at sikre ligestilling mellem gifte og ugifte par. Den nye kontanthjælpsreform betyder, at samlevende ugifte par nu får gensidig forsørgerpligt, som det har været tilfældet for gifte par i årevis.  Det skriver Jyllands-Posten.

Dog er der en skattefordel for gifte par, som har mulighed for at udnytte hinandens personfradrag. - En fordel, hvis én af ægtefællerne har en lav indkomst.

Dyrt og bureaukratisk

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at en ligestilling mellem ugifte og gifte er rimelig, og at man under forhandlingerne af kontanthjælpsreformen havde overvejet at give samlevende par mulighed for at udnytte hinandens fradrag. Skatteministeriets vurderede dog, at det ville være svært at overføre fradraget, da man ikke registrerer samlevende par i Danmark på samme måde, som man gør med de par der er gift.

”Da den automatiserede skatteopkrævning er baseret på registeroplysninger, vil en ændring af reglerne indebære et betydeligt øget ressourcetræk og reducere den nuværende automatik i skattebetalingen væsentligt,” hedder det i notatet, som ud over Skatteministeriet også har Økonomi-og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet som afsender. Det skriver Jyllands-Posten.

Det fremgår desuden, at det vil koste omkring 200 millioner kroner i tabte skatteindtægter at give ugifte par adgang til at overføre uudnyttede skattefradrag til hinanden.

Ifølge notatet lever 600.000 personer i Danmark i papirløse forhold.