18. februar 2014

Den økonomiske krise sætter gang i kommunalreformer

Kommunerne bliver færre. Større krav om ensartet løsning af opgaver er skyld i, at kommunerne og regionerne rundt omkring i Europa er under forvandling.

Den økonomiske krise er årsagen til, at de europæiske kommuner i langt højere grad end tidligere oplever reformer. Tendensen er, at der bliver lagt pres på kommunernes selvstyremuligheder. Det skriver Momentum.

En ny rapport fra Council of European Municipalities and Regions (CEMR) viser, at siden 2008 og dermed starten af den økonomiske krise har 16 ud af 40 lande på kommunal- og regionsniveau indført, hvad der kan betegnes som store reformer. Derudover har 19 lande indført moderate lovgivningsmæssige reformer.

Staten vil bestemme

Ifølge Gerd Battrup, lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet og bidragsyder til CEMR’s rapport, viser det, at der rundt om i Europa sker en centralisering frem for en decentralisering.

"Mange steder oplever man et pres på det kommunale selvstyre. Et pres, der i høj grad skyldes den økonomiske krise, som har skabt stadig større krav om styring af de offentlige fi¬nanser. Det ses eksempelvis i den måde, som EU fungerer på, hvor staterne står til ansvar over for EU, og staten har til ansvar at have styr på sine interne anliggender. Det understøtter i sig selv en centralisering," siger Gerd Battrup til Momentum.

Læs mere i Momentum